Elever fra Sortebakkeskolen i Nørager i sving med spader for at sætte 5000 spæde løvtræer i en mark tæt på

NØRAGER: Den sædvanlige undervisning på Sortebakkeskolen i Nørager blev et par timer forleden afløst af praktisk arbejde.

I stedet skulle 5000 spæde løvtræer plantes i jorden på seks hektar mark tæt.

Omkring 350 elever deltog i opgaven.

- Om 20 år kan I vise jeres egne børn, at I selv været med til at plante denne skov.

- Selv husker jeg, da Nørager Skov lige ved siden af blev plantet i 1990’erne og siden er vokset stor og flot, stillede skoleinspektør Gitte Rubæk i udsigt.

Kommunal foræring af jorden

Borgmester Leon Sebbelin (B) var også mødt frem til planteseancen ved Sortebakkeskolen.

Han glæder sig over, at Nørager nu får en ny bynær skov takket være Rebild Kommunes samarbejde med statsskoven.

- Som led i kommunes plan- og klimastrategi forærede vi sidste efterår det seks hektar store areal her til Naturstyrelsen til bynær skovrejsning - til glæde både for lokalområdet til et væld af fritidsaktiviteter og til gavn for klimaet.

- Jeg håber, at den nye klimaskov bliver til stor glæde for byens borgere, erklærede han.

Nåletræer

Naturstyrelsen var repræsenteret ved den nye skov ved skovrider Bent Egede Andersen.

- De 30.000 planter i den nye skov er primært nåletræer, fordi de har en mere gavnlig effekt på miljøet end løvtræer, forklarede han.

Naturvejleder Lars Wachmann og skovløber Chilas Betzer fra Naturstyrelsen Himmerland stod efter talerækken klar til at instruere eleverne i hvordan børnene rent praktisk skulle plante de spinkle løvtræer med både den rigtige indbyrdes afstand og gravedybde.

Op til plantedagen havde Naturstyrelsen grubbet marken med maskiner, så der var lettere for især de mindste elever at sætte spaden i jorden og som afslutning stampe med fødderne omkring hver enkelt plante.

Fire slags løvtræer

Skovfoged Erik Dalsgaard stod for at fordele de forskellige slags løvtræer til de enkelte elevhold, efterhånden som de løb tør for dem.

- Der er tale om fire slags løvtræer i den nye klimaskov ud over nåletræerne - nemlig lind, hassel, navr og eg. Sidstnævnte udgør størsteparten.

- Mellem de mange træer plantes også fuglekirsebærtræer til glæde for både fugle og byens borgere, oplyste skovfogeden.

Til stede var også Susie Handberg som repræsentant for Klima Rebild.

- For eleverne er plantningen af en del af den nye skov en slags praktisk biologitime, hvor de får en bedre forståelse for træers positive betydning for klimaet med hensyn til CO2 udledning og den globale opvarmning, pointerede hun.

Bagefter vankede der varm klimasuppe til alle.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...