En lokal klub for og unge børn vil blandt andet videreføre udendørs aktiviteter med pasning af bistader, som foregår bag Gasmuseet

HOBRO: Hånd - hoved - hjerte - helbred.

Ordene indgår jo i forkortelsen 4H, som er godt på vej til at finde fodfæste i Hobro.

Tanken om at etablere en 4H klub i Hobro føres nemlig ud i livet, hvis var stemning for det på opstartmøde i mandags.

Her forsøgte 4 H, som har afdeling i Vebbestrup, at stifte en afdeling i Hobro.

4H er en landsdækkende almennyttig forening for børn, unge og voksne på landet og i byen, med interesse for natur, dyr, haver og madlavning.

For to år siden tog 4H Vebbestrup del i at etableret fælleshaver ved Gasmuseet - som led i foreningens ”Fælleshave projekt i byen”.

I forlængelse heraf købte 4H i 2017 to bihuse, som ligeledes står i Gasmuseets have.

Haver, bier og mad

Heraf udsprang 4H aktiviteten ”Haver-bier-mad”, hvorefter børn fra Hobro og opland i maj og juni undervises i at passe bier, dyrke haver og lave mad med ingredienser, som de selv har været med til at dyrke.

- 4H håber med denne aktivitet at give børn en større forståelse for sammenhængen i naturen, forklarer Joan Overgaard Bruun, der er konsulent hos 4H i Nordjylland.

Underviserne har været lokale instruktører som biavleerparret Bente og Niels Rasmussen, der har et indgående kendskab til bier, haver og mad.

De seneste to år har Vebbestrup 4H klub sørget for at invitere børn med til den ugentlige undervisning bag Gasmuseet i forsommermånederne.

Learning by doing

Men klubben ønsker fremover at have fokus på aktiviteter i Vebbestrup by.

Derfor opstod tanken om at etablere en 4H klub i Hobro, der kan drive aktiviteten på Gasmuseet videre, men også igangsætte nye aktiviteter som madskoler, madhold, dyrehold og andet inden for 4H’s tre kerneområder.

Som jo er natur, dyr og mad.

4H ser som sin hovedopgave at bidrage til aktiv fritid for alle engagerede børn og unge med interesse for natur, dyr, haver og madlavning ud fra princippet om at lære ved at udføre (learning by doing).

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...