Projektlederne Peter Brinkmann Kristensen og Rasmus Fuglsang Frederiksen står foran den røde skurvogn, som du kan besøge forskellige steder i løbet af ugerne 19, 20, 21, 22 og 23.

MARIAGERFJORD: Hen over fire uger kan du et par dage om ugen møde kommunale medarbejdere i en rød skurvogn i Mariagerfjords natur.

Mere præcis drejer det sig om projektlederne Peter Brinkmann Kristensen og Rasmus Fuglsang Frederiksen, som du kan spotte i den røde skurvogn rundt om i landskabet.

Projektlederne for to store projekter er nemlig gået sammen for at hjælpe borgere, lodsejere og samarbejdspartner med at realisere deres ideer til gavn for naturen, landbruget og erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune.

Fokus vil være på to igangværende projekter.

Dels ”Fælles Forandring” ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.

Dels ved naturområderne ved Kielstrup Sø, Villestrup Ådal nord for Mariager Fjord og Kastbjerg Ådal syd for Mariager Fjord - kaldet ”Naturen - en Rentabel Del af Landbruget”.

”Fælles Forandring - med tilføjelsen ”vejen til en bedre brug af det åbne land’ foregår i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.

Det skal understøtte og hjælpe lokale ønsker og initiativer på vej ved hjælp af multifunktionel jordfordeling.

Det handler om at sætte folk med forskellige holdninger sammen og få dem til at skabe fælles værdi og bæredygtig udvikling i projektområdet. Projektet kører indtil 2021.

- Vi rykker ud, fordi vi gerne vil i kontakt med folk, der kan bidrage til projekterne.

- Folk har allerede bidraget med mange gode ideer, men vi håber at flere lokale vil kigge forbi med endnu flere gode ideer, siger projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen.

Den røde skurvogn bemandes af projekternes parter, som er ansatte fra Mariagerfjord Kommune samt landbrugsrådgivere fra Agri Nord og LMO.

Du kan se, hvor skurvognen holder, på www.mariagerfjord.dk/Projekter/Faellesforandring.

Det samme gør sig gældende med projektet - ”Naturen - en Rentabel Del af Landbruget”.

- Vi håber, at mange har lyst og lejlighed til at kigge forbi for at høre om de spændende projekter. Folk må også gerne vide, at vi blandt andet kan hjælpe med at søge tilskud til hegn eller rådgive om, hvordan man kan pleje naturen med kvæg, inviterer projektleder Peter Brinkmann Kristensen.

Og som nævnt: I uge 19-23 kan du to dage om ugen spotte den røde skurvogn rundt om i landskabet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...