Hobro Boligforening drømmer om at renovere 440 af sine 1325 lejligheder

HOBRO: Folk, som færdes i Hobro, kan ikke undgå at lægge mærke til, at der sker noget på Mariagervej/Brogade.

Der står stilladser ved Hobro Boligforenings afdeling Trianglen, og der er palisader ud mod vejene.

Håndværkere isolerer og lægger nyt tag på boligblokken.

Men det synlige arbejde udgør kun en lille forsmag på den store byggeaktivitet, som Hobro Boligforening drømmer om at sætte i gang over de næste tre-fire år.

Én million pr. lejlighed

Boligforeningen, som med sine 1325 lejemål er noget af en mastodont i lokalområdet, rumler med en ny helhedsplan.

En tredjedel af boligmassen - 440 lejligheder - skal have en ansigtsløftning.

Projektet vil koste den nette sum af omkring 440 millioner kroner - svarende til én million pr. lejlighed.

- Drivkraften er, at jeg andre steder i landet har set, at det er lykkedes en boligforening at modernisere sine boliger samtidig med, at de har holdt huslejen på samme niveau som før, anfører direktør i Hobro Boligforening Anders Kjær.

Køkkener og badeværelser skal moderniseres - blandt andet med gulvvarme i badeværelset.

Bedre tilgængelighed

Der skal også efterisoleres og laves nye el-installationer, så der spares energi.

Nogle steder slår man to små lejligheder sammen til én.

Men ikke mindst ønsker boligforeningen at skabe bedre tilgængelighed for sine handicappede og gangbesværede lejere.

Finansieringen skal ske med midler fra Landsbyggefonden, som Hobro Boligforening årligt indbetaler 9,7 millioner kroner til.

Man siger, at Hobro Boligforening benytter sig af trækningsretten - at den tager nogle af de midler hjem, som den i årenes løb har indbetalt til fonden.

Der er desuden lagt op til moderate huslejestigninger.

Gode udsigter til hjælp

- Vi har gjort os bekymringer om, hvorvidt man ville tage alle pengene til regeringens ghettoplan fra Landsbyggefonden.

- Men det mener jeg er afværget med de nye politiske signaler, der er kommet, siger Anders Kjær.

- Vi har en forventning om, at vi vil få hjælp. En stor del af vores afdelinger er af ældre dato, og de trænger til modernisering.

- Boligforeningen blev grundlagt i 1942, hvoraf 10 afdelinger blev opført i 1940’erne.

I 1950’erne byggede man yderligere fire afdelinger, mens Stoldal med 156 lejligheder er fra 1960’erne, oplyser Anders Kjær.

Helhedsplanen omfatter i alt 12 afdelinger af ældre dato - med Stoldal som den suverænt største.

10 af disse afdelinger ønsker Hobro Boligforening at slå sammen til én - rent administrativt.

Større og færre afdelinger

Det sker dels for at holde udgifterne til arkitekt og rådgiver nede, dels for at opnå en vis volumen ved ansøgningen til Landsbyggefonden.

De 10 afdelinger, som lægges sammen, er Randersvej 32, Jernbanegade 55, Sdr. Alle 9, Markedsgade, Brogade 60 og 63, Mariagervej 1, Grøndalsvej 20, Skovvej 6-10, Reberbanen 1-9 og Adelgade 73.

De rummer i alt 224 lejligheder.

Anders Kjær fortæller, at Landsbyggefonden støtter løsninger med tilgængelighed - elevatorer, for eksempel - for en tredjedel af boligerne i en afdeling.

Ved at slå de 10 afdelinger sammen håber Hobro Boligforening at opnå en bedre prioritering af den del af lejlighederne, som skal gøres handicapvenlige.

- Vi holdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i februar, hvor ideen blev præsenteret.

- Stemningen var positiv, for der er efterspørgsel efter renovering. Nu skal vi i gang med at lave de mere detaljerede planer.

- I sidste ende er det beboerne, som beslutter, om de skal føres ud i livet.

- Spørgsmålet drøftes på møder, som skal holdes i afdelingsbestyrelserne i 2019.

- Bestyrelserne kan bare sige nej. Men det gør de ikke! De vil jo også gerne have, at deres boliger bliver moderniseret, er Anders Kjær overbevist om.

Venteliste

Såfremt projektet får medvind - i Landsbyggefonden og hos beboerne - forestår en stor opgave med genhusning af beboerne, mens renoveringen står på.

Direktøren forestiller sig, at man i god tid inden vil ophøre med at genudleje, og benytte disse lejligheder til genhusning.

Aktuelt har Hobro Boligforening en ansøgning inde hos Landsbyggefonden angående afdelingen i Morellgade, Hobro.

Her skal 12 boliger omdannes til 11 - på den måde, at nogle lejligheder slås sammen, mens der opføres to nye på en uudnyttet tagetage.

De største bliver på 135 kvadratmeter.

Hobro Boligforening har i øvrigt ingen problemer med at leje ud. Der er venteliste til alle afdelinger.

Anders Kjær ser det som et udtryk for, at boligforeningen er konkurrencedygtig.

En effektivisering af beboerservice har bidraget hertil.

1. januar 2017 samlede boligforeningen alle sine viceværter på Smedevej 14, hvorfra de rykker ud til afdelingerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...