I HØRING: Tre kommuner inviterer til møde i Arden Hallerne 25. februar

HIMMERLAND: Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommune inviterer tirsdag 25. februar til fælles borgermøde i Arden Hallerne.

Anledningen er den forestående udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg, der skal sikre, at anlægget i fremtiden også bliver i stand til at håndtere spildevandet fra Vesthimmerlands Kommune og en del af spildevandet fra Rebild Kommune.

Udvidelsen indebærer blandt andet, at der bliver udledt mere renset spildevand fra Mariagerfjord Renseanlæg til Kattegat gennem udløbsledningen.

Den ledning strækker sig fire kilometer ud i Kattegat.

Bæredygtigt eller ej

Byrådene i de tre kommuner har på den baggrund besluttet at undersøge virkningerne ved miljøet (vvm) og få fastslået, hvor vidt det kan bære at udvide renseanlægget i forhold til natur og miljø.

- Vi håber, at rigtig mange dukker op til borgermødet og hører resultaterne af den miljørapport, der er lavet i forbindelse med udvidelsen af renseanlægget.

- Vi vil også gerne høre fra borgere og interesseorganisationer, så vi kan få belyst alle tænkelige miljøforhold, inden byrådene tager endelig stilling til projektet, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF), Mariagerfjord Kommune.

Miljørapport i høring

Projektets påvirkning på miljøet er vurderet i en rapport, som lige nu er i høring.

- Og efter høringen bliver der lavet et samlet notat, som også vil rumme de kommentarer, der kan falde efter et velbelyst borgermøde.

- Borgerne skal bare selv sende kommentarer ind til kommunen på samme måde som andre høringssvar, opfordrer Jørgen Hammer Sørensen.

Høringsfase indtil 16. marts

Høringsfasen varer fra 20. januar til og med 16. marts 2020.

Høringsmaterialet kan du finde på hjemmesiden www.mariagerfjord/Renseanlæg

På mødet i Arden 25. februar kan du få resultaterne af miljørapporten, stille spørgsmål til politikere, embedsfolk og forsyninger samt fremlægge egne gode ideer.

Den endelige beslutning skal træffes i efteråret 2020.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...