Kæk sms fra sønnen Johan gjorde Peter Leth til skipper for bjærgningsaktionen - sammen med Sportsdykkerklubben Cimbrerne

HOBRO: - Far, de efterlyser hjælp til at få bugseret hvalen på land. Hvorfor tilbyder du dig ikke med Valkyrien?

- Ahr, mon ikke andre tager sig af det. Jeg har jo meget travlt op til julemarkedet.

Replikskiftet mellem Johan Leth og hans far - skibstømrer Peter Leth fra Hobro Skibsværft - udspandt sig forrige fredag.

Den strandede sejhval var netop fundet død tæt under land i Ørnedalsbugten ved Skovsgaard Hage.

- Men de unge mennesker er jo hurtige på aftrækkeren.

- Så før jeg fik set mig om, havde han skrevet en sms til vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen om, at ”min far godt kunne lægge skib til”.

- Og lørdag under Værftets Venners julemarked blev jeg så ringet op af Ivar Høst, mindes Peter Leth og griner.

Jo, Naturstyrelsen kunne sagtens bruge assistance fra det gode træskib med tilladelse til at medbringe 12 passagerer.

To timers aktion i vente

Forude ventede en søndag formiddag med to timers hvalbjærgning, Peter Leth sent skal glemme og hvor den døde sejhval på fornemste vis blev landet på kajen ved trappen til Skibstømrerhuset.

I hast fik Peter Leth allieret sig mest kompetente folk til at løse den usædvanlige opgave - herunder vognmand René Thorsager, Fårup, som er specialist i at tage både op og sætte dem i vandet, og som årligt håndterer 250 sejlbåde fjorden rundt.

Og så kolleger fra Sportsdykkerklubben Cimbrerne med hjemsted i Hadsund.

- Så sent som for 14 dage forinden havde vi været af sted og dykket sammen i Det Røde Hav nær Sinai, så vi var mentalt godt klistret sammen.

- Og det lykkedes min gode ven og dykkerkammerat Jørgen Villadsen at få samlet en halv snes dykkere - nu ikke i tynde våddragter, men i tørdragter med varmt tøj inden under.

- Temperaturen nu lå jo 25 grader lavere end i Rødehavet, forklarer Peter Leth.

Sådan lastede de hvalen

Mellem sig fordelte de ansvaret som ved en skibsfragt:

- På kajen tager skibsmægleren altid det fulde ansvar - og om bord er det skibsfører og skibsejer, der fuldt ud hæfter.

- Altså tager dykkerne ansvar for at fastgøre løftestropperne om hvalen, mens det hviler på mig at fragte lasten tilbage til havnen, uddyber skipper.

Og at dykkerne forlods fik monteret fire løftestropper rundt om hvalen var absolut afgørende.

- Det viste sig heldigvis, at dykkerne forholdsvis let kunne tumle hvalen, fordi den virker nærmest vægtløs under vand.

- Så fulgte den svære manøvre, vi måtte foretage for at få hvalen sikkert fastgjort hen langs skibssiden.

- Vi havde klargjort den store bom som en kran, hvis ikke Valkyrien kunne komme tæt nok på hvalen på grund af lavt vand.

Undgå farlig skibsskrue

- Vigtigt var det også så vidt muligt at undgå at bruge skibsskruen med så mange dykkere så tæt på skibet, opridser Peter Leth.

- Alt gik heldigvis efter planen. Lasten var ”ombord”, og vi kunne forsigtigt begynde at sejle mod Hobro.

- Dykkerne kunne også vende snuden mod Hobro i deres store gummibåd og gøre sig klar til at hjælpe lastbilkranen på kajen.

- Søloven siger jo en del om skippers ansvar for fragten, og så tænker man uvægerligt på, hvad der bare ikke må gå galt.

- Nemlig, at den hval bare skal sidde fast og ikke glide ud af sine stropper.

Men hvordan lodse

- Endnu en beslutning ventede, for vi kunne jo ikke lægge til kaj med en hval mellem skib og kajkant.

- Omvendt - hvis hvalen skulle ligge på ydersiden af skibet, ville det give svære arbejdsbetingelser for kranføreren.

- Løsningen blev at lade ankeret gå 20 meter fra kajen og derefter hale agterskibet ind, så hvalen vendte ind mod kajen uden at røre.

- Det gav plads til, at to dykkere kunne hoppe i vandet og påsætte de større og bredere løftestropper, så kranen herefter kunne løfte hvalen helt fri af vandet.

- Den manøvre lå trygt hos René Thorsager, som var med under opbygningen af Det Maritime Kulturcenter.

Hvis nu det var gået galt

- René fik hvalen roligt og sikkert placeret sejhvalen på presenningen ved trappen ved Skibstømrerhuset under at talstærkt publikums interesse.

- Herefter kunne Ivar Høst tilkalde sit ekspertteam, som skulle foretage dissekeringen af hvalen tirsdag.

- Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvilken historie der var kommet ud af det, hvis noget var gået galt undervejs.

- Hvis vi eksempelvis havde tabt hvalen på dybt vand og ikke kunne finde den - eller hvis en af os havde fået mast en finger.

Eller værre endnu: ”Dykker får hakket et halvt ben af i skibsskruen, fordi fjollerøvene i Hobro selv ville lege med hvalen”, gyser - og griner - skipper.

Lettet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...