- Jeg er virkelig stolt over, hvad vi kollektivt har formået at gøre, roser rektor

HOBRO: Erhvervsakademi Dania har modtaget den helt store blåstempling

Danmarks Akkrediteringsinstitution har netop tildelt Erhvervsakademi Dania med Campus i Hobro en positiv institutionsakkreditering.

På godt dansk et stort kvalitetsstempel.

Det vækker selvsagt stor glæde hos Erhvervsakademi Dania med hovedsæde i Randers.

En institutionsakkreditering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution blåstempler, at Dania flere år har arbejdet målrettet på at dokumentere sin kvalitetssikring af uddannelserne.

En stor dag

Bedømmelsen signalerer, at kvalitetsniveau i hele organisationen, som sikrer, at uddannelserne har det ønskede niveau og den ønskede kvalitet.

Det glæder rektor Anders Graae Rasmussen siger over.

- En stor dag, fordi det er så tungt arbejde at blive akkrediteret, men det er også en lærerig proces, som har højnet vores kvalitet endnu mere.

- Jeg er virkelig stolt over, hvad vi kollektivt har formået at gøre, roser rektor.

Han krediterer dermed både kvalitetschefen og de mere end 170 medarbejdere i Dania.

Alt i alt tilbvder Dania 22 korte og mellemlange videregående uddannelser,

Blåstemplingen af Dania sker efter en flerårig proces, hvor der har været arbejdet intenst med at dokumentere kvalitetssikring af uddannelserne.

Løftet giver andre muligheder for at udvikle sig som uddannelsesinstitution.

Eksempelvis bliver det enklere for Dania at etablere nye uddannelsestilbud - herunder uddannelser, der bliver efterspurgt i erhvervslivet.

Fem gode grunde

Dania er på baggrund af en 892 sider lang selvevalueringsrapport blevet bedømt positiv på alle fem kriterier:

1. Kvalitetspolitik.

2. Ledelse og organisering.

3. Uddannelsernes videngrundlag.

4. Uddannelsernes niveau og indhold.

5. Uddannelsernes relevans.

Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal akkrediteres hvert 6 år, og akkrediteringen her gælder til 21. juni 2024.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...