MILJØVENLIGHED: Fjernvarmen er den mest udbredte opvarmningsform, og fra 2030 er planen, at al fjernvarme skal være grøn

HIMMERLAND: De kolde morgener er det tillokkende at blive inde i varmen.

Og måske endda skrue lidt ekstra op på termostaten, så det bliver lidt mere behageligt.

For to tredjedele af danskerne sætter et lille skruen på termostaten en kædereaktion i gang, der sker under jorden i de over 60.000 kilometer rør, som fragter varmt vand frem og tilbage til husene i fjernvarmenettet.

Fjernvarmen har udgjort en del af danskernes hverdag siden starten af 1900-tallet.

Hos mange er den så indgroet en del, at vi ikke skænker den mange tanker.

To ud af tre på fjernvarmen

I dag er 64 procent af danske husstande koblet på fjernvarmenettet.

Og 3,6 millioner danskere lever med fjernvarme i radiatorerne.

Men i disse klimatider kan fjernvarmeteknologien ved første øjekast virke lidt uhensigtsmæssig.

For hvordan påvirker det miljøet, at et så stort system sender varmt vand i rør rundt i hele Danmark?

Svaret er, at det i den grad påvirker miljøet - og det er til den grønne side.

- Fjernvarmesystemet udgør en af nøglerne til, at vi kan skabe et vedvarende og effektivt system i Danmark, siger Henrik Lund, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Energistyrelsens seneste opgørelser viser, at 61 procent af fjernvarmen er baseret på grøn energi.

Lægges affaldsforbrændingen til den grønne del, vokser tallet til 69 procent.

Dermed har vi taget et godt skridt på vejen mod en fjernvarme, der kun produceres af vedvarende energi og derved er CO2-neutralt.

Er fjernvarme miljøvenligt?

Det forventes, at det mål kan nås i 2030.

Indtil da sørger nogle store klimasyndere for, at vi har varmt vand i haner og radiatorer.

Eksempelvis bruges der i Aalborg, Esbjerg og på Fyn stadig kul til at producere noget af varmen, og det fortsætter de næste 5-8 år.

I alt fremstilles godt 10 procent af fjernvarmen med brug af olie og kul, mens godt 18 procent bliver fremstillet på naturgas.

Fjernvarmeselskaberne er fokuserede på den grønne omstilling, og det kommer til at ændre på den måde, fjernvarmen og el er blevet produceret på kraftvarmeværkerne i mange år, forklarer udviklingschef i brancheforeningen Dansk Fjernvarme Kim Behnke.

- I mange år har vi produceret både varme og el på de samme kraftvarmeværker.

- Men det er ikke længere hensigtsmæssigt, fordi vi producerer så megen strøm med vindmøller.

- Derfor kan vi nu udfase kulværkerne, ligesom naturgaskedlerne fra 2030 hovedsageligt vil blive brugt, når der er spidsbelastning på fjernvarmenettet, forklarer han.

Pris over miljøhensyn

Der er stadig et stykke vej til, at fjernvarmen kan blive helt grøn. Men det er heller ikke det vigtigste, mener danskerne.

Netop miljøvenlighed vægter husejerne ret lavt i en You Gov undersøgelse, hvor Videncentret Bolius har spurgt 1019 husejere om deres opvarmningsformer.

Her svarer de, at pris betyder klart mest for deres valg, mens kun 13 procent vægter miljøvenlighed højest, når de vælger opvarmningsform til deres hjem.

Alligevel er grøn omstilling synlig flere steder i landet. I Silkeborg dækkes over 15, 6 hektar af et solfangeranlæg, som i solskin bruges til at producere varmt vand.

Især den teknologi fremhæver Kim Behnke som fremtiden i fjernvarmebranchen.

I Silkeborg kan solfangeranlægget dække en femtedel af varmebehovet, men det har også en stor udfordring.

Når solen skinner kraftigst i Danmark, har vi ikke brug for ret megen varmt vand. Derimod har vi i de grå vintermåneder brug for meget varme.

Derfor arbejder branchen med at finde en løsning på, hvordan de lagrer energien, forklarer Kim Behnke.

- Vi kan gemme varme i fjernvarmerørene i vejen i 4-5 timer, eller vi kan gemme det i tanke, hvor det holder varmen i 4-5 dage.

- Men for at udnytte solvarme skal vi udnytte sommerens sol til at lave varme om vinteren.

- Det kan vi ved at lave et damlager, hvor vi gemmer varmen i en sø, der er isoleret med plastik i bunden og et plastiklåg.

- Så kan vi gemme varmen i 4-5 måneder, siger han.

CO2-neutral varme

Vejen til målet om CO2-neutral varme handler om at udnytte alle de teknologier og energikilder, der findes i Danmark. Og her kommer både halmmarker, undergrunden og byens fabrikker i spil.

- Vi forventer også at bruge mere genbrugsvarme fra industrien, som i stedet for at blive sendt ud til gråspurvene hjælper med at skabe varme i radiatorerne,

- Generelt har vi mange muligheder for at lave fjernvarme med sol, overskudsvarme, varmepumper, geotermi, halmværker og biomasse, siger Kim Behnke.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...