70 ÅR: Preben Christensen, byrådsmedlem gennem 24 og stadig særdeles arbejdsom i foreningslivet, fylder 24. februar 70 år

HOBRO: Kultur og politik har altid stået højt på dagsordenen hos Preben Christensen, Amerikavej 3 i Hobro.

Mandag 24. februar fejrer han sin 70 års fødselsdag.

I 24 år sad han uafbrudt i byrådet for Socialdemokratiet - først i Hobro og siden i Mariagerfjord - og i en årrække som formand for kommunens tekniske anliggender.

Jazzballer og renseanlæg

Det var i hans regeringstid, at Mariagerfjord besluttede at nedlægge en stribe gamle og efterhånden nedslidte rensningsanlæg rundt i kommunen og opføre det nye, centrale rensningsanlæg ud mod Kattegat i Hadsund.

Anlægget, som blev indviet i oktober 2013, kostede 350 millioner kroner at opføre.

Det er hensigten, at anlægget ad åre skal geares til at rense alt spildevand i hele Himmerland

Tilbage i ungdomsårene arrangerede Preben Christensen popballer i Ringkøbing og jazzballer i Ribe Jazzklub.

Og i Hobro var han i 1978 med til at etablere børnefilmklubben.

Ligeledes gik han i 1995 med som en af initiativtagerne til at stifte Filmteatret i Hobro, og den forening arbejder han stadig for som frivillig - nu som kasserer i bestyrelsen.

I en række jyske byer

Hobroenser blev Preben Christensen først i sit voksenliv efter en barndom og ungdom i en håndfuld andre jyske byer.

Han er født og opvokset i Holstebro. Flyttede i 1965 til Ringkøbing, hvor han tog realeksamen.

Derefter gik turen til Herning, hvor Preben Christensen tog handelseksamen - for siden at blive handelsuddannet i en kontorforsyningsforretning i Vejle.

Efter et skift til læreruddannelsen, som han færdiggjorde i 1976 på Ribe Statsseminarium, fik Preben Christensen lærerjob på Søndre Skole i Hobro.

Det var i august 1976.

På Søndre Skole underviste han frem til august 1989, hvorefter han fik jobbet som viceforstander ved VUC Hobro-Nørager.

Aldrig på lade side

I 2003 blev han uddannelseschef ved VUC Nordjylland med ansvar for VUC Himmerland (Hobro, Hadsund og Aars).

Preben Christensen gik på pension 2015.

Men på den lade side har han aldrig ligget - og gør det ej heller som pensionist.

Sammen med andre tager han en frivillig tørn i arbejdet med at få Filmteatrets vagtplaner til at hænge sammen - og biografens finanser håndterer han i kraft af opgaven som kasserer.

Derfor vakte det stor skuffelse hos Preben Christensen, da Mariagerfjord Kommune reducerede tilskuddet til Filmteatret med 25 procent.

Nu i brechen for et kulturhus

Som reaktion blandede han sig påny i den kulturelle debat - nu ved at deltage i arbejdet med at få etablere et Kulturhus i Hobro.

At ville være med til skaffe byen et kulturelt mødested har Preben Christensen før praktiseret.

Tilbage i 1985 var han såmænd initiativtager til Hobro Medborgerhus i Skibsgade, og han tog tørnen som husets formand de første cirka 10 år.

Som et aktivt samlingssted for mange foreninger i Hobro viste Hobro Medborgerhus sin berettigelse, men Preben Christensen lod det ikke blive derved.

Sammen med 100 frivillige satte han samme år Radio Fjord i værk, og i et par år tog Preben Christensen orlov fra lærerjobbet for at være leder af lokalradioen frem til 1989.

Radio Fjord blev siden en del af ANR.

I 1990 blev Preben Christensen valgt til Hobro Byråd for Socialdemokratiet.

Han blev medlem af socialudvalget og kulturudvalget.

I 2002 indtog Preben Christensen posten som formand for teknik og miljøudvalget i Hobro Kommune og ved kommunesammenlægningen i 2007 blev han formand for udvalget for teknik og miljø.

Café Netværket

Det hverv bestred han frem til udgangen af 2013, hvor han stoppede i politik.

Ildsjælen har tilsyneladende ikke skruet mærkbart ned for blusset.

Udover bestyrelsesarbejdet i Filmteatret deltager Preben Christensen aktivt i Café Netværket, som hjælper flygtninge med at blive integreret i lokalsamfundet.

Han tager også del i Hobro Fotoklub og er at finde til små og store musikarrangementer, koncerter og diverse festivals.

Indimellem bliver der tid til at rejse til fjerne himmelstrøg med hustruen, uddannelseskonsulent Birgit Søndergaard, der nu er gået på efterløn.

Begge har været gift før, og det er blevet til seks sammenbragte børn og 14 børnebørn.

Fødselsdagen celebrerer de under private former med familie og venner.

Dog fejrer de mange børn og børnebørn fødselaren med en aktiv weekendtur i badeland.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...