Region Nordjylland udvidede Neurocenter Østerskoven med seks lejligeder og styrker dermed indsatsen på hjerneområdet

HOBRO: Region Nordjylland styrker hjerne-området ved at samle alle behandlingskræfter på Neurocenter Østerskoven i Hobro.

Det nye, samlede hjerneskade-center blev indviet før jul.

Nybyggeriet huser seks nye lejligheder til beboere med hjerneskade.

Dermed rummer Neurocenter Østerskoven i alt 26 pladser på tilbuddet efter lov om social service §§ 67 og 107.

Nemlig 16 pladser på afdelingen for borgere med medfødt hjerneskade og 6 pladser på afdelingen for borgere med erhvervet hjerneskade.

Desuden en række fleksible ydelser.

Udvidelsen blev sat i værk efter, at regionsrådet sidste år besluttede, at hjerneskadeområdet skulle samles på Østerskoven, og at tilbuddet derfor skulle udvides.

Med den rette indsats

De nye bygninger ligger placeret på Østerskovens nuværende matrikel i Hobro, og de skal være med til at sikre, at Østerskoven til stadighed lykkes med den rette indsats til borgeren.

Neurocentret styrker dermed den allerede højt specialiserede indsats til målgruppen.

- Med de nye faciliteter sikrer vi, at vi har et tilbud af høj kvalitet på regionens hjerneskadeområde, og jeg er sikker på, at både beboere og medarbejdere vil trives, sagde formand for socialudvalget, Vibeke Gamst (K).

Samlede indsats styrkes

- Jeg stolt over, at regionen kan indvie rammerne som kulmination på, at Østerskoven nu varetager den samlede indsats, fremhævede hun.

- Ved at samle området og udvide Østerskoven styrker regionen sin samlede indsats for borgere med både erhvervet og medfødt hjerneskade.

- Al specialisering, fagpersonale og borgere er samlet ét sted, uddybede Vibeke Gamst.

Allerede for et år siden lukkede Rehabiliteringscenter Strandgården på Mors.

Processen med opførelsen har været effektiv.

Sidste efterår besluttede regionsrådet, at tilbuddet skulle udvides med de nye bygninger, der indeholder seks lejligheder, fællesarealer og personalefaciliteter.

Tjept fra tanke til handling

Der gik således ikke mere end cirka 15 måneder, fra de første streger til skitserne blev sat, og til indvielsen.

- Det har været vigtigt, at Neurocenter Østerskoven hurtigt kunne omstille sig til at tage flere borgere ind uden at gå på kompromis med kvaliteten.

- Det tror jeg er lykkedes.

- Neurocenter Østerskoven varetager en indsats til borgere med erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade, cerebral parese.

- Udviklingsperspektivet for Østerskovens borgere er derfor meget forskelligartet, og det er indretningen af Østerskovens bygninger også nødt til at tilgodese.

Så selvhjulpent liv som muligt

- Derfor har vi i de nye bygninger, i lighed med de gamle, lagt vægt på, at beboerne kan leve et så selvstændigt og selvhjulpent liv som muligt, og som deres livssituation tillader.

- Vi har skabt nogle gode faglige og bæredygtige miljøer, som gør, at nordjyske borgerne får en yderst kvalificeret indsats.

- Jeg håber, at både beboerne og medarbejderne er og bliver glade for resultatet, lød det fra regionsrådets socialudvalgsformand, Vibeke Gamst.

Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud målrettet mennesker med moderat, svær til meget svær medfødt hjerneskade.

Samt mennesker med moderat, svær til meget svær erhvervet hjerneskade.

Neurocenter Østerskoven henvender sig primært til den yngre målgruppe og har derfor et aktivt ungemiljø.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...