Grunden, hvor NFF’s og Dansk Metals tidligere forsamlingshusbygning lå, skal rumme etagebyggeriet

HOBRO: Et lokalplanforslag for etageboliger i Jernbanegade 12 i Hobro er sendt i fire ugers offentlig høring.

Afsenderen er teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune.

Lokalplanforslaget giver grundejeren, murermester Josva Floor fra Hobro, mulighed for at opføre et boligbyggeri med cirka 40 lejligheder i fire etager og op til 16 meters højde ud til Jernbanegade og Skivevej.

På denne måde markeres hjørnet, hvor de to veje mødes, samtidig med at der dannes et fælles opholdsareal bag bebyggelsen skærmet mod støj fra de omgivende veje.

En hurtig proces, hvis..

Parkeringspladserne til boligerne ligger også bag bebyggelsen.

Beboerne kommer til at skulle passere fællesarealet på vej til deres bolig.

Bebyggelsen skal ligesom den omkringliggende bebyggelse opføres i teglsten.

Josva Floor har købt grunden af Metal Himmerland og NFF (Fødevareforbundet).

Embedsmændene i fagenheden teknik og byg er bemyndiget til at godkende forslaget endeligt, såfremt der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...