FORSLAG: Bebyggelsen skal gerne fremme godt naboskab og tryghed

HADSUND: Ejeren af ejendommene Ålborgvej 19 og 21 har ansøgt Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at opføre fem rækkehuse på de to ejendomme.

Den nuværende lokalplan giver kun mulighed for at opføre parcelhuse, hvorfor er der nu udarbejdet et nyt forslag til lokalplan.

Udvalget for teknik og miljø anbefaler.

På grund af planens begrænsede omfang bliver høringsperioden kun på fire uger.

Der bliver tale om fem rækkehuse med tilhørende carporte og udhuse.

Adgang sker til et samlet parkeringsanlæg, så området omkring boligerne friholdes for parkeringspladser og kørende trafik.

Adgang fra parkeringsanlægget sker ad en kørefast sti, som leder beboerne fra parkeringspladserne til deres bolig.

Der etableres et fælles friareal, som kan bruges af områdets beboere.

Hensigten med udformningen er at skabe et trygt nabolag, hvor der vil være øjne på boligernes hoveddøre, og hvor man kender sine naboer ved at man mødes, når man forlader eller ankommer til sin bolig.

Samtidig bliver der ikke kørsel med biler mellem husene, hvorved stien og forhaverne i kombination giver bebyggelsen et ekstra friareal.

Det skulle gerne fremme godt naboskab i den nye bebyggelse.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...