OPTAG: Afdelingen for teknologi, byggeri og transport står for markant elevfremgang på over 60 procent

AARS: Selv om uddannelsesinstitutionerne i en længere periode har været coronalukket, er der alligevel noget at glæde sig over i uddannelsessektoren i Himmerland.

Optaget af elever direkte fra folkeskolen til de håndværksrettede grundforløb på Erhvervsskolerne Aars overstiger nemlig enhver forventning.

Da optaget ved udløbsfristen i april nåede 177 ansøgere, bemærkede uddannelseschef Per Stig Andersen på afdelingen for teknologi, byggeri og transport :

- Virkelig en positiv overraskelse, for det er faktisk en meget markant stigning.

Til sammenligning havde vi på samme tid i 2019 blot 110 og i 2018 bare 94 elever tilmeldt.

Det betyder en stigning på hele 61 procent på ét enkelt år - en stigning, der næsten udelukkende skal findes på fagretningen teknik og motorer, oplyser Pers Stig Andersen.

Den retning peger blandt andet hen mod entreprenør- og landbrugsmaskine uddannelserne.

Rent faktisk uddannelser, hvor Erhvervsskolerne Aars står som landets eneste udbyder af hovedforløb.

Efterskole-agtigt

Uddannelseschefen kan herudover glæde sig over, at andelen af elever, som vælger eux, er vokset til 25 procent.

Mulighed for at bo på skolen under uddannelse

Men hvad skyldes så den markante stigning?

Per Stig Andersen kommer med sit bud:

Fra 2019 blev der lavet et foreløbig treårigt forsøg, hvor elever fra hele landet allerede direkte efter folkeskolen kan blive optaget på skolehjem på grundforløb 1 - noget som de almindelige skolehjemsregler ellers ikke giver mulighed for.

- Det tror jeg helt klart har fået mange af de unge mennesker med interesse for skolens uddannelser til et se den gode mulighed i det, der i realiteten kan betegnes som en form for gratis ”efterskole”-ophold - samtidig med at de kan tage deres ungdomsuddannelse.

- Det tilbud har tydeligvis været for godt til at sige nej til for mange, bedømmeruddannelseschefen.

Teori og praksis følges ad

Per Stig Andersen peger også på en anden mulig årsag til de flere elever inden for hans afdelings uddannelsesområder.

Nemlig selve læringsformen på erhvervsuddannelserne.

- På erhvervsuddannelserne lærer eleverne jo både gennem praksis i værkstederne og ved at reflektere herover.

De lærer ved at koble teori på de opgaver, de laver på fx tømrer- murer- eller smedeværkstedet.

- Jeg tror, at rigtig mange de seneste år har fået øjnene op for, at netop det er en rigtig god måde at lære på, funderer Per Stig Andersen, der også kan fortælle, at skolen generelt ikke oplever, at det er svært at finde praktikpladser til eleverne.

Erhvervsliv i kø

Faktisk står erhvervslivet inden for flere fagområder tværtimod i kø efter de gode elever.

Uddannelseschefen gør desuden meget ud af at gøre kommende, potentielle elever og deres forældre opmærksomme på, at netop de kompetencer, som eleverne opnår på erhvervsuddannelserne, giver mange gode muligheder for at bygge videre på ved fx senere at læse på en videregående uddannelse:

- Det er nok først her i de seneste år, at det er gået op for mange, at erhvervsuddannede er højt skattede .

- Det gælder både på de videregående uddannelser, men også på arbejdsmarkedet både før og efter eventuel videreuddannelse, fremhæver Per Stig Andersen.

Han forventer, at netop den indsigt har været med til at flytte på tallene for, hvor de unge søger hen, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

Godt studiemiljø

Andre faktorer spiller også ind, når unge lægger fremtidsplaner.

Alle evalueringer og rapporter på området peger på, at studiemiljøet i den grad har betydning for, hvilken skole, de unge vælger.

- Her på skolen gør vi rigtig meget for at skabe et miljø, der også ud over almindelig skoletid er rart for eleverne at færdes i.

Fx har vi her vi hos os ansat en aktivitetsmedarbejder, der dagligt skaber rammerne for velbesøgte aktiviteter.

- Skolen har desuden et beboerråd af elever, som kommer med ønsker og forslag, tilføjer Per Stig Andersen.

Flere lærere ansættes

Den store tilgang af elever til afdelingen for teknologi, byggeri og transport betyder, at der ansættes flere lærere, og der skal ses på lokaler og udstyr.

- Vi har taget arbejdshandskerne på og glæder os til at byde velkommen, når de nye elever dukker op efter sommerferien, siger en forventningsfuld uddannelseschef.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...