Margit Hansen fylder i dag 80 år - fejres lørdag i Volstrup Golfcenter for indbudte gæster

VOLSTRUP: Margit Hansen, Rosbjergvej, Volstrup, fylder i dag 80 år.

Margit Hansen stammer fra Østerbølle ved Aalestrup, hvor hendes far havde en gård med mælkeproduktion samt kartoffeleksport. Moderen tog sig af de hjemlige sysler samt folkeholdet, hvor det ofte var de tre børn, der fik mange opgaver.

Derfor tog Margit tidligt den beslutning, at med alt det arbejde, der skulle udføres på landet, ja så ville hun aldrig være landmandskone!

Efter realeksamen på Aalestrup Realskole tog hun læreruddannelse på Nr. Nissum Seminarium, og efter fire år vendte hun tilbage som lærer på realskolen. I 1971 fik hun sammen med Erik Ugilt Hansen ansættelse på Mariager Skole, hvor hun underviste til 1984.

De 13 år boede familien på Gl. Amerikavej i Hobro med kort afstand til alle familiens sportsaktiviteter - tennis, badminton, fodbold, håndbold mfl.

I 1984 købte Margit og Erik gården Volstrup, beliggende i den fantastiske natur ved Simested Å.

Her havde Erik etableret Stenildbro Dambrug i 1969, og i 1979 købt dambrugene tilhørende proprietær Helge Ribe, Volstrup. Og da Helge Ribe i 1984 ønskede at sælge Volstrup, gik familien med til at flytte fra deres perle på Gl. Amerikavej.

Volstrup blev købt i februar 1984, og den familiemæssige aftale var, at Margit skulle bibeholde sin egen økonomi med hvad der svarede til en lærerløn mod at tage sig af hus, hjem, tre til fem medarbejdere på kost, samt mange gæster i relation til gårdens aktiviteter.

Margit har gennem alle årene været særdeles gæstfri over for de mange på besøg og udflugter fra indland og udland.

Som et kuriosum kan nævnes, at over 50 personer fra den kinesiske ambassade, med ambassadørparret i spidsen, i 2008 tog en dagstur fra København for at besøge Volstrup med mink, svin, ørreder, pelsbutik, golfcenter, mv. Der var kun én person tilbage på ambassaden - til at passe telefonen. Og alle var dybt taknemmelige for gæstfriheden, samt for at se virkeligheden i den danske landbrugsproduktion, ude som inde.

Ved de mange besøg gennem årene har Erik aldrig undladt at bemærke, at Margit har været ”krumtappen” i det sociale og det gæstfrie på Volstrup.

Som Margit udtrykker det: ” I dag har jeg ikke fortrudt, at vi flyttede på landet og at jeg blev bondekone.”

Margit og Erik har seks børn, der alle har et godt job. Alle børn har i forbindelse med deres skolegang og videreuddannelse haft fritidsjob med at passe grise, mink, fisk, samt i høsten, for at tjene lidt til deres uddannelse. Endvidere er der 13 børnebørn.

Fødselsdagen fejres med en stor fest for indbudte gæster lørdag i restauranten i tilknytning til Volstrup Golfcenter.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...