LÆSERBREV: Beboere i området kommenterer boligplaner

NY BLAAKILDE: I forbindelse med artiklen ”Borgmester til naboer: 1230 biler er ”worst case”” i Nordjyske Stiftstidende torsdag 27. februar, sidder vi dybt rystet.

Idet vi ikke håber, at Mogens Jespersen varetager sit daglige embede på samme måde, når det drejer sig om worst case og blot lader stå til.

I stedet for netop at være med til at forebygge worst case.

Hypoteser om beboere og biler

Der henvises til hypoteser om en beboersammensætning, hvor halvdelen er over 65 år, som ingen bil har.

Vi kender ikke mange på denne alder, som ikke har bil.

Desuden henviser til hypotesen om delebiler og førerløs bus fra Ny Blaakilde til Store Torv.

Dernæst fremsættes en ide om at spærre havnen af under arrangementer, og beboere fra Ny Blaakilde kan parkere ved rådhuset og gå hjem.

Hvor vi så må håbe, at disse pladser ikke er optaget af netop deltagere i arrangementet, men at de har fundet andre pladser, eller at kommunen opsætter skilte om, at disse pladser er forbeholdt beboere fra Ny Blaakilde.

Og dertil håbe, at beboere, som skal fra området er kørt, inden der afspærres.

Parkering er dog nævnt

I øvrige vil vi anbefale, at man husker at fortælle dette til fremtidige beboere i Ny Blaakilde og nuværende beboere i området, herunder teglværket.

Det eneste positive i artiklen er, at ordet parkering er nævnt.

Hvilket bekræfter man er klar over, dette kræves, og hvor der normalt i forbindelse med nybyggeri kræves 1,5 plads pr. bolig - et krav som på mærkværdig vis er undladt i lokalplanen.

Hvilket for de 273 boliger vil kræve 410 parkeringspladser.

Hvor der til sammenligning kan oplyses, der på Nytorv er cirka 120 pladser og på Brotorv cirka 160 pladser, hvilket der på ingen måde er afsat plads til i bebyggelsen inklusive planlagte parkeringskældre.

273 boliger

Men måske kan nogle af disse biler holde ved rådhuset? Eller måske kan der for beboere over 65 år indskrives i lejeaftaler og slutsedler, at de ikke må have biler.

Som anført i ovenstående burde Mogens Jespersen netop tale for ikke at tillade, at worst case kan opstå ved at begrænse fremlagte voldsomhed med 273 boliger.

Dermed bringe bebyggelsen i harmoni med området og herved begrænse trafikbelastningen over kulturkajen.

Færre boliger - fejet af bordet

Desværre må vi og andre, som har fremlagt forslag til reduceret bebyggelse i to etager forvente, at det fremlagte ikke står til at ændre.

Alle disse forslag foreløbig er fejet af bordet med blandt andet indlæg som her af Mogens Jespersen, hvor det virker som om, lokalplanen har været besluttet på forhånd og ikke vil blive ændret i forbindelse med høringsperioden.

Endelig betvivler vi, som anført i artiklen til overraskelse for Mogens Jespersen og Jan Gehl, at det skulle være Cowi, der alene er nået frem til de 273 boliger på arealet.

Hvorimod dette må være blevet Cowi oplyst af gruppen bag lokalplanen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...