LÆSERBREV: Beboere på Beltoftsgade kommenterer Ny Blaakilde planer

NY BLAAKILDE: Vi vil gerne kommentere en artikel I Nordjyske Stiftstidende 27. februar med titlen “Borgmester til naboer: 1230 biler er “worst case”.

Artiklen omhandler det kommende boligområde Ny Blaakilde.

Borgmester Mogens Jespersen (V) citeres for, at han personligt ikke tror, at der nogensinde bliver så mange lejligheder og så megen trafik fra Ny Blaakilde som nævnt i en rapport fra det rådgivende firma Cowi om vejbetjening af det nye boligområde.

Dertil må vi som naboer sige, at vi ikke har forholdt os til, hvad nogen tror, men har kommenteret den omfangsrige lokalplan for Ny Blaakilde, der har været fremlagt i høring.

Faktisk var vi positive

Vi har desuden læst og forholdt os til den tilhørende miljørapport og det fremlagte kommuneplantillæg.

I artiklen udtrykker Mogens Jespersen forståelse for naboernes bekymring med kommentaren:

“Man har det mere trygt med det man kender”.

Det genkender vi ikke.

Vi har tværtimod i den indsigelse, der er underskrevet af os og 84 andre naboer og berørte, givet udtryk for, at vi er positivt indstillede over for ideen om at anvende det tidligere renseanlægs ryddede grund til boligbyggeri.

Desværre er der så blevet fremsat en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der åbner op for et byggeri, der er alt for omfangsrigt - både m.h.t. antal boliger og bygningshøjder.

Trafikale udfordringer

Derudover tager lokalplanforslaget slet ikke højde for de infrastrukturelle udfordringer, som forslaget skaber i lokalmiljøet.

Der præsenteres ingen holdbar løsning på at få trafik til og fra området, hvilket bør være grund til at forslagets omfang revurderes.

Det er næppe nok med et par gange om året at opsætte et skilt på kulturhavnen med teksten “lukket i tidsrummet 18-19”, som borgmesteren ifølge artiklen forestiller sig er en mulighed.

Vi er forundrede over, at både borgmester Mogens Jespersen og arkitekt Jan Gehl ved mødet 15. januar, ifølge avisartiklen, var overraskede over, at antallet af boliger var angivet til 273 i Cowis rapport.

Vi håber virkelig, at de politikere, der skal tage stilling til lokalplanen, får sat sig ind i planens bestemmelser, den tilhørende miljørapport, kommuneplantillægget og de indsigelser, vi og andre har indsendt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...