Dialogen om en bedre fordeling af jordene ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk til gavn for både landbrug og miljø i gang

TRUE: Hvordan udnytter vi det åbne land bedst muligt til gavn for mennesker, dyr og planter?

Det spørgsmål trak 100 borgere af huse, da Agri Nord, Landbrugsstyrelsen og Mariagerfjord Kommune sammen indkaldte til borgermøde om ”multifunktionel jordfordeling”, som det kaldes.

Ikke færre end 1000 ejendomme er i spil i området omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.

Stor opbakning

Derfor glæder projektleder, biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen fra kommunen, sig over den store opbakning til borgermødet i True Kultur & Forsamlingshus.

- Vi lægger op til en helt frivillig jordfordeling, så landmænd kan få mere sammenhæng i deres jord.

- Det kan i tilgift give flere store og sammenhængende naturområder til gavn for naturen, klimaet og de der bor i området.

- Nu bliver det spændende at se, hvor mange der vil være med, sagde Rasmus Fuglsang Frederiksen.

Absolut frivilligt

Han pointerede, at det hele absolut er frivilligt. Der trækkes ikke noget ned over hovedet på nogen.

- Der ligger ikke nogen skjult dagsorden, men et stort ønske om at værne om vores landområder.

- Vi ønsker at sætte gang i en proces, hvor vi tager ansvar for vort eget område, sekunderede Jørgen Hammer Sørensen (DF), formand for kommunens udvalg for teknik og miljø.

Ved borgermødet fik deltagerne gennemgået projektet og de mange muligheder, der kan være ved multifunktionel jordfordeling.

Vækst og udvikling

Formanden for styregruppen - tidligere DGI-formand Søren Møller - fortalte, hvordan det åbne land i endnu højere grad kan bidrage til at skabe vækst og udvikling i Danmark.

Lodsejer Olav Nørgaard fra Hald i Skive Kommune delte erfaringer med multifunktionel jordfordeling.

En af dem, der fik noget med hjem, er Lise Murmann, som har svineproduktion på sin 400 hektar store ejendom ved Glenstrup Sø.

- Borgermødet var en god anledning til at få et større indblik i projektet.

- Nu har eksperter og fagfolk kridtet banen op, og det lyder til, at der er mange muligheder.

- Jeg er særligt begejstret for, at det for en gangs skyld er os, der ejer jorden, der skal på talerstolen for både at blive hørt og lyttet til.

- Det er vigtigt, at ungdommen også har en stemme, for det er os, der bor her i fremtiden, pointerer Lise Murmann.

Bedre brug af det åbne land

Sammen med EU står Realdania som sponsor bag dette fjerde og største forsøgsprojekt, der handler om at udvikle løsninger for bedre brug af det åbne land.

Forsøgsmarken udgør hele 6000 hektar landbrugsland, natur og landsbyer omkring Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune.

Søen er Nordjyllands største og dybeste med et areal på 384 hektar og en dybde på 31 meter.

Projektet hviler på en helt ny arbejdsform, collective impact, (som man lokalt kalder fælles forandring).

Heri indgår 11 repræsentanter for organisationer, der normalt skændes bravt om løsninger - fra Bæredygtigt Landbrug til Danmarks Naturfredningsforening.

Nu forpligter de hinanden til at arbejde mod fælles mål.

Sådan mødes man

Med jordfordeling som udgangspunkt er målet at gøre noget godt for miljøet, forbedre driftsøkonomien i landbruget, skabe rekreative forbedringer, skabe udvikling i landdistrikterne og forbedre klimaet på én og samme tid.

Sammen med en forskergruppe fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet vil styregruppen samle op på resultater og arbejdsmetoder.

Efter præsentationen i True Kultur & Forsamlingshus midt i januar holdes 2. februar holdes to workshops med lokale deltagere.

Derefter skal der en række markvandringer og køkkenbordssamtaler til.

Hen omkring sommerferien skulle der så gerne ligge en konkret pakke med delprojekter på bordet.

Du kan følge projekts gang på www.mariagerfjord.dk/faellesforandring.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...