I alt 80 af medlemmerne var samlet til generalforsamling i Ældre Sagen Hobro

HOBRO: Ældre Sagen Hobro kan nu mønstre ikke færre end 2759 medlemmer.

Det kunne formand Ole Knudsen berette, da 80 af medlemmerne forleden var samlet til årsmøde i Medborgerhuset i Hobro.

124 af medlemmerne er aktive som frivillige - heraf alene 80 inden for det sociale-humanitære område, d.v.s. som bl. a. demensaflastere, besøgsvenner, vågekoner, bisiddere og ledsagere.

Ældre Sagens vågetjeneste, der er fælles for de fire afdelinger af Ældre Sagen i Mariagerfjord Kommune, har i 2018 i alt haft 17 opgaver, hvorpå der er blevet brugt 291 timer.

Af beretningen fremgik endvidere, at Ældre Sagen i Mariagerfjord Kommune nu kan tilbyde pårørendevenner til voksne pårørende, der har behov for nogen at snakke med om deres situation.

Tilbuddet er både målrettet pårørende, der plejer et familiemedlem i eget hjem og pårørende til et familiemedlem, der er på et plejecenter, hospital eller hospice.

På årsmødet skulle der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. Ole Knudsen, Birgit Ribe, Dorte Bang og Gunnar Greve modtog alle genvalg, og Tove Thulstrup Pedersen blev nyvalgt.

Den fremtidige bestyrelse ser herefter således ud: Ole Knudsen, Birgit Ribe, Dorte Bang, Gunnar Greve, Gunnar L. Hansen, Karl Jørgen Ingversen, Erling Lynge Møller, Bent Bertelsen og Tove Thulstrup Pedersen.

I fortsættelse af årsmødet var der et Indlæg ved social- og sundhedsudvalgsformand, Jan Andersen, Mariagerfjord Kommune, og efter kaffen var der fællessang under ledelse af tidligere forstander på Onsild Efterskole, Tove Kristensen, akkompagneret af Rita Rasmussen på klaver.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...