Fuglelivet udvikler sig stille og roligt på Hobro Golfklubs arealer.

HOBRO: Fuglelivet udvikler sig stille og roligt på Hobro Golfklubs arealer.

Det kunne Peter Toubøl og Søren Kjær fra Dansk Naturfredningsforening Mariagerfjord ved selvsyn konstatere, da de for nylig var på inspektionstur til de mange redekasser, der er placeret rundt omkring på golfbanen i Hobro.

På forhånd havde de gættet på, at mellem tre og otte af de opstillede redekasser ville være i brug, men i realiteten var der aktivitet i alle de 24 opsatte fuglekasser, og i en del af kasserne var der æg.

Blandt de ynglende fugle var musvitter, blåmejser og skovspurv - og i tårnfalkekassen var der ikke færre end seks æg.

Alene det sidste må siges at være en stor succes for samarbejdet mellem de lokale fredningsforeningsfolk og Hobro Golfklubs frivillige banefolk.

Af samme grund har de to parter til efteråret tænkt sig at afvikle en ny fuglekassedag på golfbanen.

Her kan alle børn og voksne, der har interesse i naturen på nordsiden af Mariagerfjord, igen deltage i fuglekasseproduktion og -ophængning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...