Forfatterduo har sammenlignet nyere og meget gamle postkort og skrevet bog om blandt andet store forandringer i Bramslev Bakker

BRAMSLEV BAKKER: Ak, hvor forandret.

Voldsomme ændringer har - præget Danmarks natur og landskaber gennem de sidste 200 år.

Nu kommer hele udviklingen i alle landskabstyper på land og i vand frem i lyset i en ny bog: Så Forandret - Danmarks natur gennem 200 år.

Bogen er illustreret med gamle og nye fotos og smukke tegninger.

- Ved Mariager Fjord gjorde gamle postkort fra Bramslev Bakker dybt indtryk.

- For 100 år siden var bakkerne lyngklædte med spredte ”ene” på en næringsfattig jordbund af grus og sand, fremgår det af bogen, som professor Kaj Sand-Jensen og tegner og botaniker Jens Christian Schou har skrevet.

Det vender vi snart tilbage til.

Sidstnævnte, der også betegner sig som naturfotograf, tegner og forfatter og pensioneret lærer, bor i Hobro.

Kigge på gamle og nye fotos

- Vi blev oprindeligt inspireret til denne bog ved at sammenligne gamle og nye fotos - taget fra samme position i landskabet, fortæller de to forfattere.

- Billeder siger ofte mere end ord, og med ét stod det lysende klart for os, hvor forandret Danmark er blevet i løbet af en given periode.

- Vi blev slået med forundring - nogle gange med rædsel, andre gange med glæde - over at se de store forskelle mellem dengang og nu, uddyber forfatterduoen.

Og så tilbage til de gamle postkort fra Bramslev Bakker, som gjorde dybt indtryk:

”For 100 år siden var bakkerne lyngklædte med spredte ene(bærbuske, red.) på en næringsfattig jordbund af grus og sand.

De 50 meter høje skrænter blev græsset hårdt af kreaturer, og der blev sanket brænde af ene og anden opvækst, så ingen træer fik lov at vokse sig store”.

Dyrelivet i bakkerne

”Menneskers og dyrs færden blotlagde mineraljorden i pletter, så små enårige tørbundsplanter og varmekrævende smådyr kunne trives:

Hugorm, mark-firben og grøn sandspringer solede sig på de sydvendte sandskrænter, og sommerfuglen - sortplettet blåfugl - lagde sine æg i store puder af smalbladet timian.

I dag er blåfuglen borte, og den har kun overlevet ét eneste sted i Danmark.

De brune lyngbakker med grønne ene i smuk kontrast til den blå fjord var allerede dengang et velbesøgt udflugtsmål.

Fredet i 1937

”Snart fremkom der, selvfølgelig, idéer om at bygge sommerhuse på bakkerne.

For at bevare bakkernes skønhed og undgå sommerhuse blev et mindre område på 26 hektar fredet i 1937.

Sommerhuse kom der ikke, og en form for skønhed har bakkerne bevaret, selvom naturen er en anden.

Lyngen er stort set forsvundet, og enene er langt fra eneste trævækst.

Mange steder vokser der krat med rose, brombær, røn og bøg blandt mere end 25 arter træer og buske i området.

Men overlevende skønhed og gode naturoplevelser er her heldigvis stadig”.

Sjældne overdrevssvampe

”På det flade, åbne terræn neden for skrænterne myldrer det om efteråret med sjældne overdrevssvampe, der godt nok ikke kan spises.

Men de gule, røde, orange, brune, grå - ja endog grønlige Vokshatte er en fryd for øjet.

Bramslev Bakker er fortsat en tur værd, og kender man ikke til forhistorien hæfter man sig jo udelukkende ved, hvad her findes, og ikke hvad, der gik tabt på 100 år.

I fremtiden vil Bramslev Bakker blive plejet med fokus på at dokumentere biodiversiteten og sikre de sjældne arter”, forudser professor Kaj Sand-Jensen og tegner og botaniker Jens Christian Schou.

Om bogudgivelsen

Bogens forfattere formidler hyppigt fortællinger om Danmarks natur, og de repræsenterer stor faglig indsigt og evner som tegner og naturfotograf.

Bogen foreligger i A4 format og indbundet i stift bind.

De 276 sider er rigt illustreret med 485 gamle og nye fotografier, 85 kort, 50 akvareller og et antal grafer og diagrammer.

Bogen udkom 25. november på BFNs forlag og kan forudbestilles på email til forlagsbestyrer@bfnsforlag.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...