Kig Ind i Nørager - står i den kommende tid over for en større ombygning

NØRAGER: Kultur og Medborgerhuset Kig Ind har i det forløbne år mistet knap 100 personlige medlemmer, konstaterede formand Poul Larsen, da han forleden gjorde status på Kig Inds årsmøde.

Umiddelbart lyder det måske som en dramatisk tilbagegang.

- Men nedgangen skyldes hovedsageligt, at Ravnkilde Bridgeklub har valgt at vende tilbage til Ravnkilde, forklarede Kig Ind-formanden.

Tilbage er på nuværende tidspunkt 395 personlige medlemmer - og 47 forenings- og erhvervsmedlemsskaber, fremgik det af Poul Larsens beretning på årsmødet, som havde samlet 68 interesserede.

Der er ca. 300 faste brugere i løbet af ugen, og derudover har der i 2018 været holdt 31 private fester, 37 kommunale møder og 65 øvrige arrangementer. Nogle flere end i året før.

Dertil skal lægges tre koncerter, diverse foredrag og forskellige andre en dags-arrangementer som f. eks. Spil Dansk Dagen, Børne Melodi Grandprix, Kagens Dag mv.

Et forholdsvis nyt initiativ i Kig Ind er malecaféen, som blev introduceret i 2017, og som nu fast samler 14 deltagere.

Det betragter man i Kig Ind som en ”vældig stor succes”.

Her i 2019 er der fra kommunalt hold afsat en mio. kroner til en udbygning af Kig Ind med fast scene og nyt depotrum mod nordvest.

Projektet er nu så vidt fremskredent, at håndværkerne er klar til udførelsen, og det hele bliver - set med Nørager-øjne - ikke dårligere af, at det er den lokale, Johnny Ibsen, der ved en licitation har sikret sig opgaven.

Fire medlemmer var på valg til bestyrelsen.

Kirsten Mohr, Peder Nielsen og Poul Skriver blev alle genvalgt, mens Else Vestergaard, Tulstrup blev nyvalgt i stedet for Birgit Jensen.

Efter kaffebordet var der lodtrækning om kunst fra årets udstillinger, inden aftenen - traditionen tro - blev rundet af med en sang.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...