Bestyrelsen for FGU Himmerland har været samlet for at lægge brikkerne

HIMMERLAND: Bestyrelsen for den nye FGU institution, der dækker Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner, har afholdt konstituerende møde, hvor Edin Hajder blev valgt som formand og Ulf Givskov Bender blev valgt som næstformand for FGU-bestyrelsen.

Edin Hajder er udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet, mens Ulf Givskov Bender er udpeget af dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bestyrelsen var enige om at skifte navn fra ’FGU-institutionen Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner’ til ’FGU Himmerland’.

- Skiftet af navn skal signalere, at de tre kommuner er fælles om FGU-institutionen, der dækker et geografisk område. Vi vil stadigvæk fremhæve navnene på de tre kommuner, når vi når længere med at udarbejde skriftligt materiale herunder logo eller andet, siger Edin Hajder, formanden for FGU Himmerlands første bestyrelse.

Bestyrelsen har allerede givet sig i kast med opgaverne. En af de opgaver med højest prioritet er at ansætte en institutionsleder, hvis opgaver vil spænde meget vidt. Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde med opgaver såsom sammenlægning og overdragelse for etablering af FGU Himmerland, placering af skolerne i det geografiske område osv.

Bestyrelsen ønsker at indgå et godt samarbejde med de tre kommuner og andre samarbejdspartnere på alle områder. Fælles løsninger er velkomne eksempelvis i forhold til elevvisitation eller ungeindsats.

- Der er mange opgaver, som den nye bestyrelse skal tage sig af, hvoraf nogle presser sig meget på tidsmæssigt. Vi tager opgaverne i det tempo, som Ministeriet sender vejledninger ud om det. I den kommende tid vil bestyrelsen arbejde ihærdigt for at nå alt til tiden, selv om vi må se i øjnene, at vi har en stram tidsplan, siger Edin Hajder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...