Den store mængde af brugte ting i Resursen i Hobro gør det svært for genbrugsbutikkens handicappede medarbejdere at orientere sig

HOBRO: Det vælter ind med bøger, tøj, nips og andre aflagte sager til genbrugsbutikken Resursen i Hobro.

Den fungerer som aktivitetstilbud for både handicappede og borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Faktisk har butikken været nødt til at tage sit baglokale i brug for at finde plads til de mange loppefund.

Det betyder, at rammerne ikke længere er ideelle for de handicappede borgere, der er nødt til at sortere og rengøre de indleverede sager i salgsområdet, hvor der er flere forstyrrelser.

- De har brug for plads, ro og struktur omkring sig, når de skal sortere tøj eller gøre tingene rene.

- Vi tror, vi kan finde nogle andre tilbud til borgerne, hvor vi nemmere kan skabe den ro, de skal bruge, siger Kit Borup, der er familie- og handicapchef i Mariagerfjord Kommune.

Fra beskyttet job til skånejob

Samtidig ønsker kommunen at tilgodese et stort ønske fra borgere med handicap om at få en løn for deres arbejde.

- Det er ikke store beløb. Man kan tjene mellem syv og 35 kroner i timen i et beskyttet beskæftigelsestilbud.

- Men det betyder rigtig meget for selvtilliden at tjene sine egne penge, siger Kit Borup.

- Det har vi ikke mulighed for at give dem i Resursen. Det er gået godt, men der skal et større overskud til, før vi har penge nok til at timelønne, bemærker hun.

Kigger på nye muligheder

Dertil kommer, at Mariagerfjord Kommune har et ønske om at udvide sine beskæftigelsestilbud til handicappede borgere.

Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for et lønnet og beskyttet beskæftigelsestilbud i Hobro, hvor opgaverne i højere grad ligner dem i et ordinært job.

- Vi håber, at der på sigt vil være nogle borgere, der kan løftes fra beskyttet beskæftigelse til et skåne- eller løntilskudsjob, siger Kit Borup.

I dag findes det tilbud kun på Sverigesvej i Hadsund, hvor omkring 20 borgere arbejder i smedeværksted, har en plastproduktion og driver en lille café.

Skovfældning eller vaskeri

Arbejdsgruppen har været på inspirationstur rundt i landet for at se, hvordan andre kommuner løser opgaven.

- Vi har mange idéer lige nu. Det kunne være et vaskeri, skovfældning. Vi har også besøgt en lille købmandsbutik på Hærvejen, der er drevet af handicappede.

- Det, der er vigtigt for os, er, at det bliver noget, hvor mange borgere kan være med.

- Vi vil gerne give så mange borgere som muligt muligheden for at tjene en skilling, siger Kit Borup.

To får lov at blive

Det nye tilbud skal efter planen gå i luften til efteråret.

Kommunen skal formentlig ud at finde nye rammer.

Der er ikke plads til en socioøkonomisk virksomhed blandt samværs- og aktivitetstilbuddene på Sjællandsgade i Hobro, fortæller Kit Borup.

Resursen vil forsat tage imod og videresælge gode fund.

Butikken fortsætter som et tilbud til blandt andet langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere.

To handicappede borgere er så glade for arbejdet på Resursen, at de får lov at blive, fortæller Kit Borup.

Loppefonden, der hidtil har fået 25 procent af Resursens indtægter, nedlægges.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...