Nuværende høvding i Mariagerfjordområdet, borgmester Mogens Jespersen, slået til huskarl på Vikingeborgen Fyrkat

HOBRO: Nuværende høvding i Mariagerfjordområdet - Mogens Jespers Søn - af nutiden bedre kendt som borgmester Mogens Jespersen, blev forleden slået til huskarl på vikingeborgen Fyrkat.

Denne ganske særlige begunstigelse for den stedlige borgmester - og som sker i henhold til Hans Majestæt Kong Harald Gormsøns befaling - er tidligere i nævnt rækkefølge overgået huskarlene Erlann Christiansen, Jørgen Pontoppidan og Hans Christian Maarup.

Harald Gormsøn

Fra sin plads i saligheden oppe hos Sankt Peter i Det Høje havde Hans Majestæt, Harald Gormsøn - også kendt som Harald Blåtand, konge af Danmark fra år 960 og frem til 986 og Fyrkatborgens grundlægger og bygherre - sendt følgende budskab til Kongshøvdingen her på vikingeborgen Kongens Fyrkat - og vi tillader os at citere:

”Fra nær og fjern vil der i dag ankomme en flok tapre, udholdende og håndfaste kvinder og mænd her til Fyrkat.

Blandt dem er der én virkelig god mand, som jeg gerne vil have at du gør til huskarl her på Kongens Fyrkat.

Han har særlige kvaliteter, skal du vide.

Han er nuværende høvding over hele Mariagerfjordområdet, som jo består af flere herreder.

Behandl ham med respekt

Giv ham en god modtagelse og behandl ham godt og med respekt.

Han er ikke bare en særdeles brav og tapper mand, men også lidt fandenivoldsk og somme tider hurtig i sine beslutninger.

Du skal ikke bekymre dig om, at han måske ikke ser ud til at kunne håndtere hverken sværd eller økse, ja knap nok klare en dolk.

Til gengæld kan han noget andet.

Han har nogle meget store talegaver, men tag det med et gran salt; han er jo også politiker.

Bryd dig ikke om det. Jeg kan forsikre dig, at han ikke er noget hængehoved.

Som Kongshøvding på Fyrkat-borgen pålægger jeg dig her ved i dag at slå denne brave mand til Huskarl på Fyrkat.

Dog på betingelse af, at han - såfremt udefra kommende fjender angriber Fyrkat - straks deltager i forsvaret af min vikingeborg.

Mogens Jespers Søn

Jeg vil derfor anmode den nye huskarle-kandidat fra Hindsted herred - Mogens Jespers Søn - der har sin boplads ved Hadsundet og som vogter af, at udefra kommende fjender ikke kommer ind i vores fjord - om at træde frem foran mig her på det kongeblå tæppe og gå ned på knæ”.

Herefter fulgte selve ceremonien i Fyrkathuset - forestået kongshøvdingevikar af Søren Bragh Frederiksen:

”Nuværende høvding i Mariagerfjord-området, Mogens Jespers Søn - idet jeg lægger sværdet på din skulder, udnævnes du herved i henhold til Hans Majestæt Kong Harald Gormsøns befaling til huskarl på vikingeborgen Fyrkat.

Du må gerne rejse dig op, men stå ret.

Fyrkat Borgbryg i drikkehornet

Jeg vil nu bede min stedfortræder om at bringe den nye huskarl et drikkehorn med en særlig drik.

En drik i dagens anledning leveret fra Bies Bryghus, nemlig Fyrkat Borgbryg.

Når jeg om lidt skåler med den nye huskarl, og vi drikker af vore drikkehorn, vil jeg anmode i andre tilstedeværende om at give den nye huskarl jeres hånd.

Og efterfølgende udråbe tre særdeles høje ”hil” og tre høje ”hurra” for ham.

Den nye huskarl, Mogens Jespers søn, skal længe leve - vi giver ham 3 høje ”hil” og tre høje ”hurra”.

Til den nye huskarl og huskarlene Erland, Jørgen og Hans Christian, vil jeg ganske kort ridse de vilkår op, som I alle fire nu har tiltrådt:

I fire er nu huskarle her på Fyrkat, og Jørgen er jo tillige feltpræst.

Det betyder samtidig nogle forpligtelser for jer.

Hvis en fjende måtte forsøge at angribe vikingeborgen Fyrkat, er I under alle omstændigheder forpligtiget til straks at give møde her og deltage i forsvaret af Fyrkatborgen.

I tilfælde af et angreb

Hvis et angreb er nært forestående, vil jeg straks kontakte jer.

Uanset, hvad I står med i jeres arbejde, må I straks lade værktøjet ligge og hurtigst muligt begive jer af sted mod Fyrkat.

I skal møde fuldt feltmæssigt. Og hvad betyder det så?

Først og fremmest, at I har jeres våben med jer - det gælder også feltpræsten. Hvilket vil sige jeres bue med et passende antal pile, sværdet, saxen, bæltedolken, spyddet og øksen.

Husk også lige skjoldet. Det ville jo være dumt, at I blev et hoved kortere i jeres allerførste kamp.

Dernæst skal i selvfølgelig medbringe jeres feltkasse med de nødvendige sårdrikke samt anden livseliksir og metalliske midler, der kan overvinde al sygdom.

Glem ikke at medbringe jeres remedier til behandling af eventuelle sårede huskarle.

I vil sammen med de øvrige huskarle blive indkvarteret her i Fyrkathuset.

Nabo Svend Staal

Jeres løn bliver ikke i Kongens nye mønt, men alene i naturalier.

Der er fri jagt med bue og pil her på Fyrkats jorder.

Der er for øvrigt masser af vildt her i området, siger naboen Svend Staal.

I skal selv koge og stege jeres mad her på ildstedet.

Og I kan forvente og se frem til at blive indkaldt til kampøvelser på kamppladsen udenfor volden.

Ved ugyldig udeblivelse vil I blive dømt fredløse og I må påregne at blive et hoved kortere”.

Her forlader vi festen.

Guds fred.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...