Hobro Varmeværk forhandler også med store, lokale virksomheder om at købe overskudsvarme som supplement til flisvarme

HOBRO: Inden årets udgang leverer Hobro Varmeværk fjernvarme til de første nye forbrugere i Hørby Skoleby og Hobro Syd.

Det forventer Søren Sørensen, der er formand for Hobro Varmeværk.

Her to år efter, at Hobro Varmeværk gik i gang med den store omlægning og udvidelse af fjernvarmen, falder projektets to afgørende forudsætninger altså omsider på plads - med et lille års forsinkelse.

Flisværket på Lupinvej

Før årsskiftet overtog det nyopførte flisværk på Lupinvej som bekendt al varmeproduktion fra affaldsforbrændingen.

Flisvarmen kan efter alt at dømme suppleres med overskudsvarme tre af byens store virksomheder.

Det forhandles der om.

Til efteråret melder varmeværket så færdigt gravearbejde, hvilket betyder, at de to nye hovedledninger gennem byen ligger klar.

- De to hjørnesten i den nye forsyning udgøres altså dels et moderne flisværk, der afløser Reno Nords nu lukkede affaldsforbrændingsanlæg - dels to nye hovedforsyningsårer, der kan transportere varme til alle forbrugere i forsyningsområdet.

- Og den rækkefølge har været selve forudsætningen for, at forsyningen af hele byen går op, fastslår Søren Sørensen.

Flere hindringer end forudset

Forsinkelsen skyldes især, at de nye hovedtransmissionsledninger er stødt på flere forhindringer end forudset.

Under vejene i Hobro skal der gøres plads til den omfangsrige hovedledning, hvorfor mange eksisterende må installationer flyttes.

Og de ældre installationer ligger ikke altid lige der, hvor de skulle ifølge registreringerne.

- En anden forsinkende faktor er, at vi har skullet koordinere gravearbejdet med den separatkloakering, Mariagerfjord Vand jo havde på tegnebrættet og siden satte i værk.

- Det har den fordel, at vi kun skal grave én gang, hvilket er både billigere og mindre generende for borgerne, end det kunne have været.

Men det har desværre givet noget ventetid og koordineringsarbejde, erkender Søren Sørensen.

To løse ender knyttes

Endnu arbejdes på at gøre de nye hovedforsyningsledninger i begge ender af byen færdige.

I Hørby mangler en strækning på cirka 700 meter på Løgstørvej - nemlig fra Døstrupvej mod vest og cirka 400 meter fra Skivevej til Hostrupvej.

I syd mangler varmeværket endnu at etablere en ny klimasikret pumpestation på Skibsgade 48 - og at få den forbundet til hovedledningen.

Gravearbejdet her bliver omfattende, fordi vejen skal graves op i fuld bredde.

- Vi forventer at afslutte de store transmissionsledninger i efteråret, og derefter er vi klar til det, alle har ventet på:

Nemlig at lægge de lokale distributionsledninger ud både i Hørby Skoleby og i Hobro Syd - så vi kan komme i gang med at tilslutte de nye forbrugere, stiller Søren Sørensen i udsigt.

Køber overskudsvarme

Sideløbende med den omfattende udvidelse arbejder Hobro Varmeværk med at fremtidssikre forsyningen med bæredygtige energikilder som supplement til flisværket på Lupinvej.

Fra efteråret skal værket nemlig i tilgift aftage overskudsvarme fra Agri Norcolds frostvareterminal på Skivevej.

Aktuelt forhandler værket om at aftage overskudsvarme fra Knauf Danoline og Rockwool.

Senere kan en virksomhed som Arla blive aktuel.

- Den slags lokale samarbejde gavner både klimaet, virksomhederne og forbrugerne.

Agri Norcold

Overskudsvarmen bliver brugt i stedet for at gå til spilde, og vi skal producere mindre varme på værket.

For eksempel kan overskudsvarme fra Agri Norcold alene forsyne hele Hørby Skoleby og området vest for jernbanen med varme i sommermånederne.

- Og når vi får flere virksomheder med, kan vi stort set forsyne hele byen med overskudsvarme om sommeren, fortæller Søren Sørensen.

Åbent hus 11. august

Lørdag 11. august klokken 10-14 kan du i øvrigt besøge det nye flisværk på Lupinvej 21.

Værkets folk serverer øl, vand og pølser og giver en rundvisning.

- Her håber vi at se alle, der har interesse i fjernvarmen - leverandører, samarbejdspartnere, kunder, forbrugere og kommende forbrugere.

Og du får en god anledning til både at se det nye værk og til at få en snak om fjernvarmen i Hobro, inviterer Søren Sørensen, formand for Hobro Varmeværk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...