Søndag tog skolen hul på sit 9. skoleår som privatskole - og for tredje år i træk kan skolen mønstre over 180 elever

Mens størstedelen af skolebørnene i Mariagerfjord Kommune først tager hul på skoleåret i løbet af uge 33, så var der allerede skolestart på Mariagerfjord Idrætsskole i Onsild, søndag.

18 nye elever i 0. klasse havde første skoledag 9. august, hvor de blev budt velkommen af skoleleder Peter Otto Yde Thomsen.

Første opgave var at starte en ny tradition med at plante to japanske kirsebærtræer ud mod Viborg Landevej.

Idrætsskolen håber at fortsætte denne tradition, så der over årene kan blive en flot lyserød indgang til Sdr. Onsild, når træerne blomstrer.

De kommende år er der så stor søgning, at skolen har venteliste til 0. klasse, men alle skrives op, da det overvejes om, der evt. skal være to 0. klasser.

Skoleåret 2020/2021 bliver Mariagerfjord Idrætsskoles 9. skoleår som privatskole - og for tredje år i træk tæller skolen over 180 elever - heriblandt 15 elever i en rekordstor 9. klasse.

Op til skolestarten er skolen blevet vendt på hovedet.

Skolen har været i gang med en større omflytning hen over sommeren i forbindelse med skolens nye helhedsplan for den fysiske indretning.

Pedellen og alle øvrige medarbejdere har været i gang med at flytte borde, male og sætte nye vægge op, og bestyrelsen har haft en flyttedag, hvor de større ting blev flyttet rundt.

Målet er, at 0., 1. og 2. klasse samt SFO og juniorklub er samlet i det røde hus mod landevejen, hvor de har fået mere plads og fået samlet pædagogernes arbejde i SFO’en og juniorklubben.

Derudover er der blevet indrettet et kreativt værksted på loftet, så symaskinerne og andet udstyr kan stå permanent fremme.

I skolens anden bygning er alle klasselokaler og garderoberne blevet indrettet på ny, og der er opsat en ny væg i den tidligere SFO.

Også for 6. til 9. klasse sker der ændringer.

6.-9. klasse-eleverne kan i det kommende skoleår vælge imellem tre ”profilfag”: boldspil, krop & træning samt springgymnastik. Her kan de fordybe sig, men det samlede antal idrætstimer er stadig på fem lektioner/ugen. Derfor er der stadig plads til at få en varieret idrætsundervisning.

Undervisningen i 9. klasse omfatter også en obligatorisk ungleder-uddannelse, hvor eleverne begynder en træner/lederuddannelse.

Håbet er at motivere eleverne til at tage et ansvar for andre, da de lærer at stå foran andre og planlægge et forløb.

I forbindelse med idrætsaktiviteterne samarbejder Mariagerfjord Idrætsskole tæt med genboen Onsild Idrætsefterskole, og i dette skoleår udnytter begge skole i stigende grad hinandens faciliteter.

Som en del af samarbejdet med Onsild Idrætsefterskole har idrætsskolens 9. klasse nu også fået mulighed for at få en seks dages skitur til Hovden til februar - noget som idrætsskolen håber kan blive en fast tradition fremover.

Allerede før sommerferien blev det offentliggjort, at MFI var blevet udpeget til at være en del af Danmarks Idrætsforbunds, Lokale og anlægsfondens og Dansk skoleidræts fælles projekt ”gamle gymnastiksale – nye muligheder”.

Det arbejde sættes nu i gang, og Onsild IF og Onsild Kirkernes menighedsråd indgår som en del af styregruppen.

- Vi glæder os over at blive en del af dette projekt, og især til at få et endnu tættere samarbejde med de lokale foreninger, siger skoleleder Peter Otto Yde Thomsen.

I løbet af efteråret skal MFI sammen med menighedsrådet, Onsild IF samt gerne flere af de lokale foreninger have udviklet en vision for gymnastiksalen.

Denne vision skal være klar til jul, og MFI har ansat Johnny Kræmer som projektleder til at holde sammen på det hele.

Samarbejdet med Mariagerfjord kulturskole udvides også, så musiklæreren fra kulturskolen i fremtiden skal have flere musiktimer for 2. og 3. klasse.

I starten af september er der første øvetime i et nyt kor for elever fra 2. klasse og opad.

Koret er gratis for SFO og klub elever.

Mariagerfjord kulturskole er også med til at starte et nyt band på MFI, hvor eleverne i løbet af skoletiden kan få både undervisning på eget instrument og sammenspil.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...