Frivillige skal have lettere ved at booke lokaler i Mariagerfjord

HOBRO: Politisk arbejdes der nu i Mariagerfjord Kommune for, at alle kommunale lokaler skal kunne benyttes af andre i det omfang, ansatte ved kommunen ikke benytter dem.

Det oplyste borgmester Mogens Jespersen (V) på et nyligt møde, hvor 32 mødte for nylig op til dialog og netværksmøde på invitation fra Frivilligcentret.

Også viceborgmester Leif Skaarup (S) deltog i et møde med livlig spørgelyst og god debat.

Efter et par korte oplæg var der lagt op til debat, og lysten til spørgsmål var til stede både fra de frivillige og oplægsholdere, så alt i alt blev der skabt god viden begge veje.

Conventus

- Penge plejer normalt at være det første, mennesker først tænker på.

- Men på mødet her handlede det om rigtig frivillighed - hvor pengene fyldte knapt så så meget - fortæller Tommy Sørensen, leder af Frivilligcentret

- Her må det også siges, at kommunen med dens fordeling af sociale midler (§18 og §79) også har lagt en god linje og skabt god bredde i fordelingen, roste han.

Blandt andet blev den usynlige grænse mellem ansatte og frivillige drøftet.

Andre drøftelser handlede om kalender, lokaler og Conventus (et system, der styrer foreningers administration).

Op ad bakke

- Debatten handlede eksempelvis om sætte en aktivitet i værk og så opdage, at man kommer i klammeri med to andre aktiviteter om samme dato.

- Det er op ad bakke, men som det også blev kommenteret, så har vi altså aktiviteter, der er halvandet år undervejs, og måske kigger en planlægger mere på muligheder end på kalendere, formoder Tommy Sørensen.

Hvad kniberi med lokaler angår, står det øjensynligt mest magert til i Mariager området.

Men som indledningsvist nævnt skorter ikke på vilje fra politisk hold.

- Conventus er altid udfordringen, når sociale foreninger samles.

- Det kræver tid at sætte sig ind i det store værktøj med de mange muligheder.

- Og det er ikke just det område, frivillige har lyst til at bruge tid, når de melder sig til socialt arbejde.

- Selv om der fra flere sider blev givet udtryk for det var et godt værktøj, så må det vel også konstateres, at systemets brugervenlighed godt kunne tåle et ekstraordinært service tjek.

- For det skal også være sjovt at udføre et stykke frivilligt arbejde, konkluderer Tommy Sørensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...