PINSE: Sognepræst Kathrine Krog reflekterer i lyset af pinsen over en landevinding på Rigshospitalet - indoperation af et kunstigt hjerte

MARIAGERFJORD: I ugen op til pinse kom det frem, at danske læger havde nået en vigtig milepæl.

Det er lykkedes dem, at indopererer et kunstigt hjerte i en patient på Rigshospitalet.

Som det tredje sted i verden kan man herhjemme få et midlertidig intelligent hjerte, der er så teknisk, at det fungerer som et hjerte af kød og blod, der regulerer sig selv, når pulsen skal op.

Talsmanden fra det høje

Det er en stor og glædelig nyhed både for patienter og pårørende, for hvem denne operation er livsafgørende, mens de fortsat venter på et hjerte af kød.

Og netop et nyt hjerte er det, pinsen handler om.

Til pinse hører nemlig fortællingen om Jesu disciple, der ved festen for kornhøsten befandt sig i Jerusalem, som Jesus havde befalet dem, da han farede til Himmels.

Her ventede de på Talsmanden fra det høje.

Og mens de sad modløse - lukket inde i krop og sind, skete det, at Guds Ånd kom ned som tunger af ild og fordelte sig på dem, så deres urolige hjerter mærkede hans nærvær.

Et hjerte af kød

Og med ét brændte de af mod og gejst, så de måtte ud og fortælle til hele verden, at Gud elskede mennesker så højt, at han havde givet sin søn, for at hele verden skulle frelses ved ham.

Nok fik disciplene ikke en hjertetransplantation, som vi kender det i dag.

Selv om det næsten kan lyde sådan med profetens Ezekiels ord:

”Jeg giver jer en ny ånd og et nyt hjerte, fjerner stenhjertet og giver jer et hjerte af kød”.

Men de fik livsmod og kærlighed og kraft fra det høje indgydt i det gamle hjerte, så det pludselig bankede stærkere end før.

Vi ved nu, hvad Ezekiel ikke vidste, at følelser og tro ikke sidder i hjertet, men i et center i hjernen, kaldet det limbriske system.

Guds Ånd

Alligevel griber vi stadig til det gamle billedsprog, når vi skal forklare, at mennesker er mere end blot en krop bestående af brint og vand.

At der stadig er noget ukrænkeligt i enhver, der hedder sjæl og ånd.

Det nye hjerte er ikke forbeholdt disciplene.

Nok fejrer vi, at Gud Ånd kom herned til disciplene, så de fandt styrken til at drage ud og fortælle om Kristus og derved danne de første kristne menigheder.

Men vi fejrer også, at den ånd, der kom til verden pinsedag, aldrig har forladt verden igen.

Guds Ånd er fortsat til stede og puster liv i vore hjerter, hvad enten det er uroligt eller det er gået helt i stå.

Det sker, når vi gribes af kærlighed til et medmennesker, når vi fyldes af livsmod og tillid til, at det hele nok skal gå, og når vi mærker et brus af taknemmelighed.

Det gælder dog stadig, at skal Ånden gøre sit og gribe vor hjerter, hvad enten det er af sten, kød eller kunstigt, så er det en forudsætning at pumpeværket virker.

Lad os denne pinse hylde livet, der leves - og alle de forunderlige bankende hjerter.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...