Bestyrelsesarbejdet i fodboldklub får i fremtiden i højere grad karakter af en holdindsats

Det bliver Peter Christensen, der som ny formand kommer til at stå i spidsen for Hobro IK A/S.

Det ligger fast, efter at den nye HIK-bestyrelse nu har konstitueret sig oven på generalforsamlingen for nylig.

Den hidtidige formand, Lars Kühnel, genopstillede ikke på generalforsamlingen, og i stedet bliver Hobro IK A/S i fremtiden ledet af et formandskab med Peter Christensen i front og med Preben Johansen, Jeppe Ugilt Hansen og Per Andersen som næstformænd.

Formålet med formandskabet er at tilgodese, at der er grænser for, hvad en enkeltperson kan klare som del af et frivilligt og ulønnet hverv.

Ved at fordele ansvarsopgaverne i bestyrelsen på flere skuldre håber HIK-bestyrelsen bedre at kunne udnytte de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og viden, og bestyrelsesarbejdet vil således i højere grad få karakter en holdindsats.

- Hobro IK står overfor en spændende og udfordrende fremtid i en historisk svær 1. division. Og hertil kommer de udfordringer, som corona-pandemien har medført, og som desværre bidrager til at gøre livet som fodboldklub ekstra vanskelig.

- Der er mange opgaver, der skal løses, og dem vil vi nu tage hul på med udgangspunkt i Hobro IKs værdisæt: Hårdt arbejde, ydmyghed, udvikling,sammenhold og glæde.

- I de senere år har Hobro IK haft stor succes med at bruge flere penge på talentarbejdet i ungdomsårgangene og udvikle egne - såvel som udefrakommende - talenter og gøre dem til profiler i ind-og udland. Men vi mangler stadig at plukke frugten af det hårde arbejde og den udvikling, spillerne går igennem.

- Denne udvikling og det hårde arbejde stemmer godt overens med Hobro IKs værdier, og vi skal fortsætte det gode arbejde, der allerede bliver gjort.

- Hobro IKs målsætning er at være en klub i top 18 i Danmark, og det kræver, at alle i og omkring klubben bidrager. Dette gælder alle fra spillere til frivillige, ansatte, partnere og andre interessenter omkring klubben.

- Vi skal i fællesskab skabe det sammenhold, som klubben kan og skal udvikles på - til glæde for alle os, som holder af klubben, lyder det fra den nyvalgte formand Peter Christensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...