Lærer på Søndre Skole, Line Meldgaard Børjesson, og nyslået kollega påviser, at lærere ikke har styr på de nordiske sprog

HOBRO: Nyuddannede Line Meldgaard Børjesson, der underviser på Søndre Skole i Hobro, har sammen med kollega Inge Bro Sørensen vundet prisen for årets bedste bachelorprojekt.

De to prismodtagere slår til lyd for, at vi i højere grad skal gøre brug af norsk og svensk i undervisningen.

Vore nordiske brodersprog nedprioriteres af underviserne, som ofte ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på til at varetage undervisningen i norsk og svensk.

Projektet tager netop udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 64 dansklærere.

Fire ud af 10 adspurgte føler sig rent faktisk ikke kompetente til at undervise i svensk og norsk.

Undervise i ”rigtigt dansk”

Bachelorprojektet fra Inge Bro Sørensen og Line Meldgaard Børjesson viser blandt andet, at en stor del af lærerne ikke opfatter nabosprogsundervisning som ”obligatorisk”.

Cirka en tredjedel ser det ikke som vigtigt.

En af lærerne sig eksempelvis: ”Jeg synes ikke det er noget vi behøver at bruge tid på.

Jeg gør det dog alligevel, fordi vi skal.

Men jeg tror ikke, det har en særlig effekt på deres forståelse, når de om nogle år tager på sommerferie i Sverige”.

Og fra en anden lærer lyder det:

”Som ung lærer møder jeg megen modstand fra mine kollegaer om undervisning i nabosprog. De vil bare have et overstået, så de kan undervise i ”rigtigt” dansk.

Sådan ser jeg det ikke, og det er svært at være ene kvinde om at ændre hele holdningen i fagteamet”, lyder svaret.

Nordisk kulturfællesskab

Om faget dansk hedder det i folkeskolens formålsparagraf, at ”eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og til det nordiske kulturfællesskab.

- Danmark er det land, som introducerer nabosprog tidligst i skolen, sammenlignet med Norge og Sverige.

- Vi har en ambition om, at eleverne skal kunne kommunikere med deres nordiske fæller, skriver Bro og Meldgaard i begrundelsen for deres undersøgelse.

Brug nabosprog i prøverne

De foreslår, at Undervisningsministeriet i højere grad inddrager vore nabosprog i prøverne.

- I 9. klasse skal eleven kunne kommunikere med nordmænd og svenskere og have viden om norsk og svensk i letforståelig form.

- Norske og svenske tekster sidestilles i vid udstrækning med danske tekster i prøvevejledningen til danskfaget.

- Men der stillesbare ikke krav om, at opgivelserne skal indeholde svenske og norske tekster, beklager de to projektvindere.

- Slaget om nabosprogsforståelse skal slås i skolen. Og i skolen udgør læreren den største og vigtigste enkeltfaktor, anfører de.

Sådan vandt de

- Hvis vi vil opnå noget, er vi nødt til at klæde læreren bedre på og gøre nabosprogsundervisningen meningsfuld for både lærere og elever, insisterer Line Meldgaard Børjesson og Inge Bro Sørensen.

De to blev færdige som lærere hos UCN Aalborg i sommer.

Sidstnævnte underviser i dag på Dronninglund Skole, mens Line Meldgaard Børjesson, der er bosat i Viborg, og som nævnt underviser på Søndre Skole i Hobro.

De to nordjyske, nyuddannede lærere løb med førstepræmien i kategorien ”bachelorprojekt” og sikrede sig dermed 10.000 kroner .

Det gjorde de blandt 65 indstillede lærere og lærerstuderende til årets uddeling, der omfatter bachelorprojekter på læreruddannelsen og pædagogiske diplomprojekter.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...