For en gavesum på sammenlagt 14, 6 millioner kroner realiseres fase 2 af centerets ambitiøse masterplan - Vandets Kraft

Champagnepropperne sprang og sommersolen strålede ved nyheden om, at Lille Vildmosecentret får knap 14, 6 millioner kroner til et nyt formidlingsprojekt.

Donationer på henholdsvis 10,9 millioner kroner fra Aage V. Jensens Naturfond, tre millioner kroner fra Aalborg Kommune og 650.000 kroner fra Aage V. Jensens Fond bruges til at realisere fase 2 af Lille Vildmosecentrets ambitiøse masterplan - Vandets Kraft.

Vådt, vildt og van(d)vittigt vidunderligt lyder overskriften på dette projekt, som sætter fokus på vandets kraft og vandets betydning for dansk natur og i særdeleshed højmoser.

Centret vendes 90 grader

Samtidig tages nu det ambitiøse skridt at vende centret 90 grader, således at indgangen for fremtiden kommer til at være fra nord og ikke fra øst.

Projektet vil stå klar i løbet af halvandet til to år.

Publikum kan glæde sig til spændende oplevelser om dansk natur og særligt Lille Vildmose på en helt ny og anderledes måde.

Ved at etablere et stort temaområde med masser af sjove aktiviteter får publikum øje for vandets kraft og vandets betydning for dansk natur og i særdeleshed Lille Vildmose.

Hele kroppen sættes i spil ud fra devisen om leg og læring.

Klogere på naturen

- Vi tror på, at vores gæster gerne vil blive klogere på naturen, som omgiver os, og det vil vi gerne hjælpe med, antager Anders Skov, direktør i Aage V. Jensens Naturfond

- Med de store bevillinger på over 15 millioner kroner kan vi nu komme i gang med at skabe en helt ny attraktion i Lille Vildmose, et nyt vidensområde, der vil øge brugernes oplevelse, så endnu flere naturinteresserede danskere kan få et indblik i de værdier højmosen indeholder, fremhæver Anders Skov.

Du kan selv gribe ind

Danske og udenlandske børnefamilier vil være den store målgruppe for nyskabelsen.

Via hands on formidling involverer besøgende sig og oplever gennem deres egen indgriben resultatet heraf.

Du kan stemme vand op og lære, hvordan mosens planter suger vand fra jorden.

Via solenergi etableres pumper, der hjælper gæster med at forstå vandets bevægelser.

Læringen tager afsæt i, at du selv griber ind og på den måde justerer vanddybder med de konsekvenser, det måtte have.

Dræning, udtørring og mosebrande indgår også som et tema.

Vær med til at slukke en brand

Du kan være med til at slukke brand ved hjælp af vand.

Herved får du indsigt i naturens vilkår samtidig med, at du forhåbentlig inspireres til at engagere dig i naturbeskyttelse.

Bo Gregersen, direktør for Lille Vildmosecenteret, glæder sig:

- Vi tror på, at samspillet mellem den store utæmmede natur i Lille Vildmose - hvor vandet, mosen og de store dyr råder og Lille Vildmosecenteret ligger som et centralt knudepunkt for formidling og læring - kan blive et skatkammer og et laboratorium for formidling af stor biologisk mangfoldighed, forudser han.

- Og kig endelig forbi.

- Vi holder åbent, mens vi bygger, og vi går i gang efter sommerferien, inviterer Bo Gregersen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...