LÆSERBREV: Borger advarer mod at sælge overkapacitet til nabokommuner

RENSEANLÆG: Ved udbygningen af Mariagerfjord renseanlæg i Hadsund er det nok ikke Kattegat, der bliver den store taber, men derimod Mariager Fjord.

Hvis man sælger den overskudskapacitet, der er i spildevandsledningen fra Hobro til Hadsund til Vesthimmerlands Vand og Rebild Forsyning, vil der blive mere belastning til Mariager Fjord ved overløb under regn.

Hydraulisk er renseanlægget i dag belastet med cirka 5,6 millioner kubikmeter spildevand om året - altså meget tæt på den godkendte tørvejrs tilledning på 5,657 millioner kubikmeter spildevand om året, skriver Orbicon i et notat.

Årlig spildevandsbelastning

Den årlige spildevands belastning skal forøges til det dobbelte - fra 15.500 kubikmeter om dagen svarende til 5,6575 millioner kubikmeter om året - til 30.136 kubikmeter om dagen svarende til 11 millioner kubikmeter spildevand om året efter udbygning.

Den maksimale belastning under regn forøges ikke, skrives der.

Den er i dag på 1980 kubikmeter i timen - svarende til 47.520 kubikmeter om dagen.

På et regnvejrsdøgn, inden udbygningen, er der i spildevandsledningen plads til: 47.520 kubikmeter i døgnet minus 15.500 kubikmeter i døgnet svarende til 32.020 kubikmeter opblandet regn og spildevand hvert døgn.

På en regnvejrsdag

Efter udbygning er der kun plads i spildevandsledningen til: 47.520 kubikmeter pr. døgn minus 30.136 kubikmeter pr. døgn svarende til 17.384 kubikmeter opblandet regn og spildevand hvert døgn.

Det vil sige, at der på en regnvejrsdag tilføres Mariager Fjord 14.636 kubikmeter mere opblandet regn og spildevand pr. døgn, end der tilføres i dag.

Og det altså i de næste mange, mange år.

Omlægningen til separatkloakering forventes at tage 50 år, skriver rådgivningsfirmaet Orbicon.

Alle forudsigelser siger, at der vil komme mere og voldsommere regn i årene frem over.

Kan fjorden tåle det?

Kan Mariager Fjord nu tåle det?

Der er stadig iltsvind om sommeren og færre fisk at fange for fiskere.

Set overordnet på det, er det måske en fordel for naturen om 50 år.

Alle tal er hentet fra debatoplæg fra 12. juni 2019: ”Mariagerfjord kommunes Miljøkonsekvensvurdering af udvidelsen af renseanlæg”.

Samt ”Notat fra Orbicon, Projektbeskrivelse for udbygning af Renseanlæg”

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...