Mariagerfjord Idrætsskole med i DIF-projekt om opgradering af gamle gymnastiksale

KOMMUNEN: Mariagerfjord Idrætsskole i Sønder Onsild er netop blevet udvalgt til at indgå i projekt ’Gamle gymnastiksale - nye muligheder’.

Gymnastiksalen, der er bygget i 1963 samtidig med opførsel af Onsild Centralskole syd for Hobro, er en af de gymnastiksale, der af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at komme med i projektet ’Gamle gymnastiksale - nye muligheder’, som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov.

Og en hjælpende hånd er i den grad kærkommen.

- Gymnastiksalen bliver varm om sommeren og kold om vinteren, så isoleringen er nok faldet sammen, og i det hele taget har der nok ikke været meget isolering.

Sådan lyder Mariagerfjord Idrætsskoles egen beskrivelse af dens gymnastiksal. Danmarks Idrætsforbund

I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne, og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

Selvom der er tale om en idrætsskole rummer Mariagerfjord Idrætsskole ikke alle de ønskede muligheder for at sætte endnu mere fokus på kropslig dannelse, læring og trivsel i hverdagen:

- For at den ønskede tilgang til læring med udgangspunkt i motion og bevægelse bliver mulig, kræver det en opgradering. Efter købet af Onsild Hallen, der ligger lige ved siden af skolen, er der åbnet op for flere muligheder end tidligere, skriver idrætsskolen i dens ansøgning om at komme med i projektet.

Noget af det, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” også finder interessant er Mariagerfjord Idrætsskoles ambitioner om at integrere lokalsamfundet og foreningerne i samarbejdet om skolens faciliteter mere.

- Det, at skolen har en plan om at skabe et attraktivt samlingssted for lokalsamfundet, hvor skolen og idrætsforeningen vil være de største brugere, men hvor der skal være plads til alle, gør, at det er noget, vi ser muligheder i og ønsker at bakke op om, siger Casper Lindemann, der på DIF’s vegne sidder med i styregruppen bag projektet.

Projektet for Mariagerfjord Idrætsskolen skal nu sammen med ni andre projekter udvikles gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre.

Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter er der i den indledende fælles udviklingsfase afsat 100.000 kroner til arkitektfaglig rådgivning.

Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene opgraderes,

Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...