Formand Tove Swartz takker af efter at have stået i spidsen for lokalafdelingen i Himmerland siden oprettelsen i 2011

HOBRO: Den årlige generalforsamling i Hjerneskadeforeningen Himmerland var i år ikke nogen helt almindelig generalforsamling.

Foreningens formand Tove Swartz, Hobro, som var med til at stifte lokalafdelingen i 2011, havde på forhånd besluttet, at der nu skulle nye kræfter til, så hun genopstillede ikke.

I stedet blev bestyrelsesmedlem Brian Damgaard, Støvring, enstemmigt valgt som ny formand.

I sin sidste formandsberetning kunne Tove Swartz glæde sig over endnu et aktivt år i foreningen - og et medlemstal, som i 2018 steg med yderligere 19 procent.

Et højdepunkt i det forgangne år var foreningens fernisering ”Spraglede Hjerner” i Biecentret i Hobro.

”Kreativt værksted”

Ferniseringen markerede afslutningen på årets projekt ”Kreativt Værksted” for senhjerneskadede fra hele Himmerland.

Programmet bød på åbningstale af tidl. kulturminister Marianne Jelved, og politikere og fagchefer fra alle tre himmerlandske kommuner deltog.

En af årets større udfordringer var, at foreningen var nødt til at lukke for tilgangen af nye deltagere i café 35+ for hjerneskaderamte i Hobro og Aars på grund af voksende deltagerantal.

Endnu en café på vej

Som følge heraf planlægger Hjerneskadeforeningen Himmerland i 2019 at etablere endnu en café 35+ i Skørping, ligesom foreningen også har et nyt kursus for pårørende på bedding.

Kasserer Sonja Sveistrup, Hobro, fremlagde årsregnskabet for 2018 og budgettet for 2019.

Det skete med en vis bekymring for, at de tre himmerlandske kommuners besparelser på økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2019 vil komme til at influere negativt på foreningens muligheder for aktiviteter.

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Anni Quist Nielsen, Hobro, Merete Nielsen, Nørager, og Thomas Sinding, Farsø.

Merete Nielsen og Thomas Sinding blev begge genvalgt.

Suppleant Jens Kristian Knudsen, Aalestrup, blev nyvalgt i stedet for Anni Quist Nielsen, som ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen består desuden af Lillian Bundgaard og Sonja Sveistrup, begge Hobro.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Merete Nielsen som næstformand, Sonja Sveistrup som kasserer og Lillian Bundgaard som sekretær.

Forbedring af rehabilitering

Efter generalforsamlingen, som blev holdt på Neurocenter Østerskoven i Hobro, fortalte en meget energisk og engageret direktør, Morten Lorenzen, om Hjerneskadeforeningens politiske arbejde til forbedring af rehabiliteringen i Danmark.

Tove Swartz takkede for sin del medlemmerne for tilliden og opbakningen gennem årene.

Hun glædede sig over, at foreningen har vokset sig stor både i forhold til aktiviteter og medlemstal.

Men også i forhold til de mange frivillige, som beredvilligt stiller tid og energi til rådighed for foreningen - til gavn for senhjerneskaderamte familier i Himmerland.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...