Jobcentre, virksomheder og uddannelser i Mariagerfjord og Randers er gået sammen om at opkvalificere 25 ledige borgere

MARIAGERFJORD: 25 ledige i Mariagerfjord og Randers Kommuner kan snart vinke farvel til arbejdsløshed. Det er i hvert fald målet med et nyt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder i Mariagerfjord og Randers Kommuner.

Også Tradium i Randers, 3F og Dansk Metal er med i projektet, hvor de 25 borgere bliver opkvalificeret til industrioperatører. Dem bliver der nemlig brug for i fremtiden.

Det anslås, at danske produktionsvirksomheder kommer til at mangle 25.000 faglærte.

De 25 borgere skal igennem en kombination af skoleophold og praktik i forskellige produktionsvirksomheder i det midt- og nordjyske. Samarbejdet tager udgangspunkt i industrioperatøruddannelsen, da denne retter sig mod et bredt felt af ledige, der kommer med forskellige baggrunde. Fælles for alle kursister er, at de er over 25 år, og at de er motiverede for at få en uddannelse og et job som industrioperatør.

- Vi er i Mariagerfjord Kommune meget optaget af at kunne tænke beskæftigelsesindsatsen ind i en sammenhæng, som passer til vores lokale arbejdsmarked. Det er nødvendigt, at vi i samarbejde med det lokale erhvervsliv sikrer den rette fremtidige arbejdskraft, som efterspørges i samfundet.

- Vi er derfor meget glade for at have indgået et tæt samarbejde med Jobcenter Randers om et opkvalificeringsforløb til industrioperatør for at sikre, at vores lokale industrivirksomheder fremadrettet kan rekruttere rette faglærte arbejdskraft, siger Ulla Søderman, leder af virksomhedsservice Mariagerfjord

Andre kommuner har tidligere samarbejdet om at opkvalificere ledige til industrioperatører, og resultaterne var gode.

91 procent fik et job og blev selvforsørgende. Inden forløbet startede, blev der i marts holdt et informationsmøde, hvor 100 ledige jobkandidater mødte op. Flere af dem var langtidsledige.

Jobcentrenes virksomhedskonsulenter har været i dialog med virksomheder fra begge kommuner, der tilbyder praktikophold.

Lige nu er kandidaterne i praktik. Selve forløbet slutter ved udgangen af juni. Herefter munder praktikaftalerne ud i voksenlærlingekontrakter hos de respektive virksomheder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...