Klubbens nye ledelse, der netop er blevet indsat, repræsenterer ligeledes flere oplandsbyer

HOBRO: Selv om Hobro Y’s Men’s Club nok hører hjemme i Hobro, bor over halvdelen af klubbens 31 medlemmer i oplandsbyerne.

Det afspejler sig også i den ledelse, der netop er tiltrådt for at lede klubben i det kommende år.

Den nye ledelse, det såkaldte præsidium, blev indsat ved en lille ceremoni i forbindelse med klubbens sæsonafslutning, der blev afviklet i Hobro ’s Men’s Center på Aalykkevej i Hobro, og da mange af klubbens medlemmer har en fortid som aktive spejdere eller FDF’ere, var det naturligt at afslutte aftenen med lejrbål.

Den nye præsident er Niels Hans Nielsen, Allestrup, der allerede har en betydelig erfaring i klubledelse, idet han tidligere har været præsident samt flere gange kasserer for klubben. Desuden har han i mange år været aktiv inden for det lokale KFUM & K.

Som leder af klubben afløser han Irma Jensen, Rørbæk, der dog fortsætter endnu et år i ledelse som såkaldt pastpræsident.

Til at overtage ledelsen af klubben i 2020-21 er Jørgen E. Pontoppidan, Hvornum, kørt i stilling som såkaldt vicepræsident.

Ny i præsidiet er også Birthe Nielsen, Nr. Onsild, der bliver kasserer. Men sine 40 års erfaring i forretningsverdenen og i regnskabsføring for den hjemlige landbrugsdrift er hun særdeles kompetent til den nye opgave.

Som kasserer afløser Birthe Nielsen Grethe Stisen, Hobro, der som den eneste forlader præsidiet. Til gengæld tager Vagner Bjørn, Klejtrup, endnu et år som klubbens kasserer og har dermed beklædt denne post lige siden 2016.

Irma Jensen overraskede i øvrigt ved afslutningsfesten ved at holde sin fratrædelsestale i form af et velformuleret digt.

Selv om klubben nu officielt holder sommerferie indtil 13. august, hvor der er udflugt til Stinesminde, er der alligevel aktivitet, er en del af medlemmerne fortsat i aktivitet på forskellige fronter.

Nogle medvirkede således som hjælpere ved Rebildfesten. Andre hjælper til ved afviklingen af klubbens ugentlige genbrugsmarked, og endelig er en flok medlemmer optaget af forberedelserne til den kommende månedlige bagagerumsmarkeder ved Y’s Men’s Centret i Hobro.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...