Lokale lodsejere viste rundt og fortalte om deres ønsker til et pilotprojekt ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk

GLENSTRUP: Det kan virke fjernt - næsten handlingslammende - når vi hører om forværring af klodens tilstand og ord uden mærkbar lokal betydning. Men i Glenstrup Sø-området er de godt på vej med at afprøve og demonstrere, hvordan problemerne tackles.

Forleden mødtes 50 parter bag et nyt pilotprojekt til en gåtur rundt om søen. Det naturskønne areal er nemlig udlagt til forsøgsområde for et stort jordfordelingsprojekt, der skal forbedre forholdene for både landbrug og natur ved at gentænke det åbne land.

På gåturen fik lokale lodsejere, interesseorganisationer, repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune og styregruppen bag projektet Collective Impact lejlighed til at udveksle synspunkter.

Flere havde taget turen hele vejen fra København til Glenstrup, hvor dagen startede med en rundvisning af Erik Christensen, deltidslandmand med kødkvægsbesætning ved Østerkær Bæk.

Han fortalte om naturpleje, afsætning af naturkød samt om ønsker, ideer og udfordringer.

Efter en frokost gik turen til den nærliggende Glenstrup Sø, hvor et ungt landmandspar, Lise Murmann og Christian Frigaard, fortalte om deres ønsker til projektet.

De oplever ofte at køre fast med de tunge landbrugsmaskiner i den bløde jord omkring søen, hvor de forpagter 400 hektar jord.

- Det er jo også helt tydeligt for enhver, at der er brug for et større mellemrum mellem søen og de intensive landbrugsjorder. Derfor vil jeg gerne have køer til at gå og passe arealerne, så der igen kan komme engblommer, majgøgeurt og engnellikerod, forklarede Lise Murmann.

I Glenstrup Sø-området er der nedsat et Råd for Lokal Forandring, som har en særlig rolle i at udvikle idéer og fælles mål til bedre brug af landskabet.

Eva Friborg sidder med i rådet, fordi hun er en vigtig indgang til lokalsamfundet gennem sit engagement i True Forsamlingshus.

- Det er utroligt spændende at få lov at deltage i en proces, som normalt er forbeholdt lodsejerne. Vi, der bor i området, har jo også mange ønsker til landskaberne. Nu snakker vi direkte med lodsejerne om, hvordan vi kan få det til at gå op, siger hun.

Den fælles tur rundt om Glenstrup Sø sluttede med kaffe ved byens kirke i duften fra rapsmarker.

Søren Møller, der er formand for Collective Impact, sluttede dagen af.

- Her er et fantastisk engagement og en vifte af tiltag, som hver især kan virke små, men som samlet er store og spiller ind i løsninger til komplekse samfundsudfordringer. Det stærke fællesskab bliver kolossalt vigtigt, når vi skal stå sammen om store forandringer. Det er den måde, vi gør tingene på i Danmark. Bliver vi ramt af forandringerne fra oven, risikerer de omvendt at splitte lokalsamfundet, sagde han.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...