Tre kirkesogne går sammen om fælles corona sikkert arrangement

KONGENS TISTED: Når de tre kirkesogne Durup, Kgs. Tisted og Binderup 24. december arrangerer julegudstjeneste, bliver det ikke som tidligere år til at foregå i hver enkelte kirke.

I stedet har det fælles menighedsråd i år valgt en ganske usædvanlig alternativ løsning grundet corona situationen, nemlig at arranger en fælles gudstjeneste i en kreaturstald på Elbjergvej i udkanten af Kgs. Tisted.

Forslag fra nu afdød ejer

- Det er tidligere mangeårig kasserer i menighedsrådet Per Dalum, der her i efteråret kom med et forslag om som et alternativ at arrangere gudstjenesten juleaften i hans store staldbygning, der ellers fungerer som karantænestald ved eksport af kreaturer, fortæller Orla Kastrup som formand for det fælles menighedsråd.

Desværre døde Per Dalum selv pludselig 28. oktober, og her blev stalden anvendt både til hans begravelse og den efterfølgende mindesammenkomst.

Ole Jensen
Ditte Odde Dalum og sønnen Sander på fem år i gang med at folde julehjerter ud til ophængning i stalden.. Foto: Martin Damgård

- Både ved selve begravelsen og sammenkomsten var der et stort fremmøde med knap 100 deltagere, og som familie synes vi at det er helt i hans ånd nu at gennemføre hans forslag om en julegudstjeneste i stalden, bemærker Per Dalums svigerdatter Ditte Odde Dalum.

Ole Jensen
Sognepræst Rikke Visby Wickberg får instruktion i samle et stort julehjerte korrekt. Foto: Martin Damgård

Forventning om 200 deltagere

Sammen med sin mand Carsten hjælper hun mandag med til at indrette og gøre den ryddede stald klar til julegudstjenesten sammen med sognepræst Rikke Visby Wickberg og de to gravere Erik Nyborg Madsen og Kirsten Byrialsen samt gravermedhjælper Lene Henriksen.

Ole Jensen
Graver Kirsten Byrialsen (tv) og gravermedhjælper Helle Henriksen i gang med at pakke en af de mange juletræer ud af det omsluttende net. Foto: Martin Damgård

Her bliver der både udlagt røde løbere, opsat et væld af juletræer rundt på staldgulvet og hængt store julestjerner op som udsmykning.

- Selve stolene til kirkegængerne bliver dog først placeret i sektioner 23. december for at overholde afstandskravene. Der bliver ingen formen for opvarmning i stalden under julegudstjenesten, så vi opfordrer folk til at klæde sig lunt på og måske tage tæpper og varm kaffe med, påpeger Orla Kastrup.

Ole Jensen
Sognepræst Rikke Visby Wickberg og formand for menighedsrådet Orla Kastrup forventer omkring 200 deltagere til julegudstjensten torsdag eftermiddag klokken 14 i den ryddede kreaturstald i Kgs. Tisted, hvor big baller af halm omkranser det primitive og meget anderledes kirkerum.. Foto: Martin Damgård

I øjeblikket har sognepræst Rikke Visby Wickberg via nettet modtaget omkring 100 forhåndstilmeldinger til julegudstjenesten.

- Det er primært fra unge og børnefamilier, fordi de ældre måske ikke benytter nettet så meget. Men forhåndstilmeldinger er dog på ingen måde et krav for at kunne deltage, og min forventning er at der vil komme omkring 200 deltagere til julegudstjenesten, fordi den med klokken 14 ligger på et godt tidspunkt samt at nogle måske synes det er rigtig spændende med de helt anderledes rammer her i en stald i relation til Jesu fødsel, pointerer hun.

Ole Jensen
Sander Odde Dalum hjalp med at transportere juletræsfødderne af stål rundt i staldbygningen med sin mini traktor og vogn. Foto: Martin Damgård

Sognepræsten får under julegudstjenesten hjælp af sognepræst Knud Olav Olav Petersen.

- Han har tidligere som pensioneret præst vikarieret i vores tre kirker og blandt andet stået for den ene af de to traditionelle gudstjenester i Durup Kirke juleaften. En oplevelse han nødig vil undvære, oplyser Orla Kastrup.

Selve opgaven med musikken til salmerne under julegudstjenesten har den amerikanske musiker Ernest Ray Everett bosat i Kgs. Tisted med eget studie ifølge sognepræst Rikke Visby Wickberg lovet at stå for.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...