De tre gilder i Hobro uddeler kun midler en gang om året - Sct. Georgs Dag 23. april - og fristen for ansøgere er sat til 7. april

HOBRO: Sct. Georgs Gilderne i Hobro har ændret lidt på sin årlige uddeling af midler til støtte for spejdere og andre i Hobro området.

Tidligere sendte man løbende ansøgning og fik løbende svar.

- Men fremover vil vi gerne markere den internationale Sct. Georgs Dag - 23. april.

- Derfor sætter vi ansøgningsfristen til 7. april, så vi kan give svar inden 23. april.

- Overrækkelsen af penge kommer herefter til at foregå i Sct. Georgs Gildernes lokaler på Banegårdsvej 55, fortæller gildemestrene for de tre gilder - Frede Mortensen, Anne Marie Christensen og Lise Jaritz-Nielsen.

Sådan søger du

- Vores midler stammer fra medlemmernes frivillige, engagerede indsats.

- Vi har gennem de sidste cirka 50 år samlet aviser til genbrug, og på den måde tjent penge til økonomisk støtte til spejdere og lignende organisationer.

- I dag skaffer vi penge på anden vis.

Blandt andet samarbejde vi med Mariagerfjord kommune om miljøet, men de indsamlede midler får stadig til støtte og hjælp i nærområdet.

- Vi er ikke bundet af Hobro by, men yder også tilskud i rimelig afstand, anfører de tre gildemestre.

Sct. Georgs Gilderne i Hobro yder støtte i Hobroområdet efter følgende kriterier:

1. Spejdere og andre uniformerede korps.

2. Andre frivillige organisationer.

3. Andet frivilligt arbejde.

4. Støtte til enkeltpersoner kan også komme på tale.

Ansøgninger mailes til: sctgeorgsgildernehobro@gmail.com inden 7. april.

Respekt for andres værdier

- I vore love står blandt andet, at vi skal gøre vores bedste for at have respekt for det, der har værdi for andre.

- Nemlig at være venlig og forstående overfor andre - at gøre livet gladere og lysere for andre, at tage medansvar i familie og samfund og at værne naturen og vore nationale værdier.

Sådan anfører de tre gildemestre i Hobro - Frede Mortensen, Anne Marie Christensen og Lise Jaritz-Nielsen.

Sct. Georgs Gilderne i Hobro udgør en del af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, som er en del af en international organisation.

Tre gilder i Hobro

Danmark tæller næsten 200 lokale gilder fordelt over hele landet og knap 4000 medlemmer.

Heraf 75 medlemmer fordelt på tre gilder i Hobro.

Som bevægelse sigter Sct. Georgs Gilderne mod personlig udvikling for medlemmerne.

Man deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt.

”Sct. Georgs Gilderne virker for at være samlingssteder, hvor forbindelsen med spejderbevægelsen bibeholdes, og hvor spejderånden og venskabet med gamle og nye kammerater kan vedligeholdes”, som det hedder på hjemmesiden.

”Vi er ikke en loge”

Sct. Georgs Gilderne definerer sig i øvrigt således:

”Sct. Georgs Gilderne i Danmark - i daglig tale ofte blot “gilderne” - er et mødested og fællesskab for nuværende og tidligere spejdere, hvor man samles under sloganet “Spejderidéen for voksne”.

Gilderne arbejder i fællesskab aktivt med personlig udvikling”, fremgår det af hjemmesiden, der også fremhæver ”støtte til spejderarbejdet og deltagelse i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver - nationalt og internationalt.

Vi er ikke en loge, men en organisation, der har sin rod og inspiration i spejderbevægelsen.

Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.

Sct. Georgs Gilderne tager ikke stilling i partipolitiske anliggender.

Derimod forventes det, at medlemmerne tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...