Naturligvis til stor begejstring for skoleleder Peter Hansen

VEBBESTRUP: Cepos, Center for Politiske Studier, har netop offentliggjort en ny undersøgelse, hvor de har gennemgået Danmarks lidt over 1.400 grundskoler evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund, kaldet undervisningseffekten.

Her ligger Solhverv Privatskole i Vebbestrup på en flot 32. plads, hvilket er det bedste i Mariagerfjord Kommune. Naturligvis til stor begejstring for skoleleder Peter Hansen.

- Jeg er selvfølgelig både glad for og stolt af det flotte resultat, men jeg er mere glad for, at de sidste tre års statistik viser et flot, samlet løft. Det vidner om stabilitet.

- Der er naturligvis flere forklaringer på resultatet, blandt andet, at vi målrettet arbejder med at gøre vores elever bevidste om at tage ansvar for læringen, og vi lægger heller ikke skjul på, at man på Solhverv Privatskole laver en del lektier. Hos os er lektier en vigtig del af undervisningen, hvilket i øvrigt også er med til at forberede de unge mennesker til eksempelvis gymnasiet og handelsskolen.

- Samtidig tror jeg, at det betyder en del, at vi i 7. - 10. klasse kun er maksimalt 21 elever i hver klasse.

- Det er også klart, at når vi starter med et lavt antal elever i de små klasser, så giver det meget gode forhold for læring. I indeværende skoleår har vi 11 elever i hver af vore 0. klasser og næste år starter vi 0. klasser med 8 elever i hver. Jeg tror dog, at der er flere på vej, men det bliver små klasser med mulighed for læring og tryghed, lyder det fra Peter Hansen.

Hvad er undervisningseffekten?

Børne- og undervisningsministeriet beregner hvert år de såkaldte socioøkonomiske referencer for de danske skoler.

Tallene sammenstiller elevernes præstationer med elevernes socioøkonomiske baggrund hos de elever, der forlader folkeskolen. Altså elevernes baggrund, forældrenes uddannelsesniveau, indkomst og så videre.

Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes herefter til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne. Hvis skolen giver eleverne et gennemsnitligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika er undervisningseffekten nul.

På nogle skoler opnår eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...