Du kan sætte dit aftryk på Mariagerfjord Kommunes nye sundhedspolitik

MARIAGERFJORD: I Mariagerfjord Kommune er et udkast til en ny sundhedspolitik netop sendt i høring.

Den skal sætte rammerne for det samlede arbejde med at styrke borgernes sundhed og trivsel lige fra vugge til krukke.

Politikken lægger vægt på, at sundhed er mere end blot fravær af sygdom. Sundhed er både den fysiske og mentale sundhed og rummer også sociale og kulturelle faktorer.

- Det giver livskvalitet og de bedste muligheder for det gode liv, hvis vores borgere mestrer deres eget liv og kan finde mening i hverdagen. Derfor er det vores opgave at være med til at sikre, at alle har de bedste betingelser for at opnå et sundt og godt liv, siger Jan Andersen.

Når politikken er godkendt, skal ord omdannes til handlinger. Strategierne vil i høj grad fokusere på lighed i sundhed, sunde rammer, tidlig indsats og meningsfulde fællesskaber.

- I sundhedspolitikken peger vi også på det, der kan påvirke sundhed og trivsel. Det er mental sundhed, sundhedsvaner og kronisk sygdom. Det er seriøse indsatsområder, som vi hurtigt skal have en plan for, siger Jan Andersen.

Arbejdet med sundhedspolitikken vil blive formet i tæt samarbejde og i partnerskaber med borgere, foreninger og frivillige.

- Arbejdet med sundhed er nemlig et fælles ansvar. Derfor sørger vi selvfølgelig for, at det videre arbejde med sundhed sker på tværs af kommunens områder og med inddragelse af alle dem, som politikken handler om, siger sundheds- og ældrechef Tue von Påhlman.

Der er frist for høringsvar 1.april til stian@mariagerfjord.dk.

18. marts er der ’walk and talk’ for alle borgere og byrådsmedlemmer, som har lyst til at drøfte sundhedspolitikken. Det foregår fra klokken 16.30 til 19 ved Tofte Skov.

Du kan læse udkastet til sundhedspolitikken på www.mariagerfjord.dk/Sundhed/sundhedstilbud/Hoering-sundhedspolitik

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...