Årsmøde måtte på grund af de mange tilmeldinger flyttes til Hobro Idrætscenter

122 medlemmer var mødt frem, da Ældre Sagens lokalafdeling i Hobro forleden holdt årsmøde i Hobro Idrætscenter.

Årsmødet skulle oprindelig have været afholdt 12. marts i Medborgerhuset, men på grund af nedlukningen i forbindelse med COVID-19 blev det aflyst.

I stedet valgte lokalbestyrelsen at invitere medlemmerne til spisning i forbindelse med årsmødet. I første omgang i Theater Restauranten, men da tilmeldingerne begyndte at strømme ind, blev arrangementet i sidste ende henlagt til Hobro Idrætscenter.

Formand Ole Knudsen kunne i sin beretning fortælle, at der nu er 2.905 medlemmer af Ældre Sagen Hobro, heriblandt 115 frivillige.

Ca. 80 af de frivillige arbejder inden for det sociale-humanitære område, dvs. som demensaflastere, besøgsvenner, bisiddere og ledsagere samt inden for vågetjenesten.

Vågetjenesten, der er fælles for de fire afdelinger af Ældre Sagen i Mariagerfjord Kommune, har i 2019 haft 16 opgaver, hvorpå der blev brugt 282 timer.

Vågetjenesten har imidlertid siden 12. marts været lukket ned og er endnu ikke startet op igen, da en del af vågerne er utrygge ved at deltage.

Af beretningen fremgik det endvidere, at Ældre Sagen i Mariagerfjord Kommune i det forløbne år etablerede en ”Sorg og livsmodsgruppe” for ældre, der har mistet. Forløbet sluttede egentlig i december, men fire af gruppens deltagere mødes stadig og følges ad til forskellige aktiviteter. Et nyt tilsvarende foreløb er sat i gang her i starten af september.

På årsmødet skulle der vælges fire medlemmer til bestyrelsen.

Gunnar L. Hansen, Bent Bertelsen og Erling Lynge Møller modtog alle genvalg, mens Karl Jørgen Ingversen ikke ønskede genvalg. Han er nu afløst af Jette Nørgaard Jensen.

Ældre Sagtens bestyrelse i Hobro ser herefter således ud: Ole Knudsen, Birgit Ribe, Dorte Bang, Gunnar Greve, Gunnar L. Hansen, Erling Lynge Møller, Bent Bertelsen, Tove Thulstrup Pedersen og Jette Nørgaard Jensen. Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde 30. september.

Som afslutning på årsmødet takkede Ole Knudsen dirigenten Niels Lindberg for god og sikker ledelse af årsmødet, og Karl Jørgen Ingversen blev takket for sin indsats i bestyrelsen igennem flere år.

Han fik overrakt et ”sortiment fra øllets verden” som afskedsgave.

Karl Jørgen Ingversen fortsætter som frivillig i Ældre Sagen og vil fremover koncentrere sig om ”Spis sammen”-arrangementerne og Juleaftens-arrangementet, der arrangeres sammen med Biecentret.

I fortsættelse af årsmødet fortalte TV-journalisten Kurt Leth, der er kendt fra ”Kurt kom forbi” på TV2 Østjylland og ”Kaffe med Kurt” på TV Syd om ”De skæve typer, originaler, fantaster og skæbner”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...