Skitseprojekter forventes at ligge klar i løbet af foråret 2021

Det bliver i første omgang op til de to arkitektfirmaer LYTT og AART at lave forundersøgelserne til det påtænkte kultur- og rådhusbyggeri i Hobro.

I tæt konkurrence med to andre rådgivere, som Mariagerfjord Kommune også havde inviteret til byde på opgaven, faldt valget på de to anerkendte arkitekt-virksomheder, der således nu skal i gang med tegne konturerne af et byggeri, der forhåbentlig kan være med til at puste endnu mere liv i bylivet og detailhandlen i Hobro.

Byggeriet på Store Torv skal huse den del af kommunens administration, som i dag er spredt på tre adresser i Hobro. Derudover skal bygningen rumme Hobro Bibliotek og muligvis også andre af fjordbyens mange kulturelle tilbud.

- Vi vil skabe en levende bymidte med en varieret og spændende detailhandel og nem adgang til byens mange kulturtilbud.

- Derfor ønsker vi at styrke handelslivet og kulturlivet i bymidten. Her vil et kombineret kultur- og rådhus blive en dynamo, som skaber liv i gågaden fra morgen til aften, siger borgmester Mogens Jespersen i en pressemeddelelse fra kommunen.

Ideen til byggeriet udspringer af planerne om at give midtbyen nyt liv.

Det drejer sig om en udviklingsplan, en midtbyplan og senest en gådegadeplan, som byens borgere og butiksejere har været med til at formulere.

- Vi kan se, at vi er nødt til at udvikle bymidten og samle detailhandlen i gågaden, hvis den skal overleve på sigt.

- En bymidte, der summer af liv, er ikke bare en gevinst for Hobro men for hele vores kommune.

- Desuden styrker vi Hobros profil som handelsby ved at samle større butikker i Hobro Syd, siger Mogens Jespersen med henvisning til planerne for butiksområdet i byens sydlige del, som skal rumme store pladskrævende butikker og dermed aflaste gågaden.

- Gågaden vil have stor gavn af et kulturelt fyrtårn, som bygger bro mellem kulturkajen med museer, træskibsværftet og teatret - og bymidten med alle de gode specialbutikker. Desuden har vi en unik mulighed for at få det maksimale ud af vores faciliteter, når vi samler kommunale- og kulturelle institutioner, føjer borgmesteren til.

Opgaven for de to udvalgte arkitektfirmaer bliver nu at belyse, hvad der kan samles, hvordan det kan lade sig gøre og ikke mindst, hvor meget det vil koste.

Projektet vil tage udgangspunkt i bygningen, der i øjeblikket huser byens bibliotek samt nærliggende bygninger i Adelgade.

Forventningen er, at projektet vil give besparelser på udgiften til drift og vedligehold af andre offentlige bygninger i byen, og kommunen lægger i samarbejde med arkitekterne op til en proces, hvor borgerne får rig mulighed for at bidrage med ideer.

Desuden bliver foreningslivet, kulturlivet, handelslivet inviteret inden for i processen, så de kan give deres besyv med.

Det vil naturligvis ske under hensynstagen til den aktuelle corona-situation.

Arbejdet begynder nu og forundersøgelsen forventes at lande på politikernes bord i løbet af foråret 2021.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...