Der bliver ingen vanvidskørsel i Snæbum og høj musik om natten, lover formand for vinterbaderne, Knud Brix Kjelgaard

SNÆBUM: Vinterbadere i landsbyen Snæbum vest for Hobro kan så småt glæde sig til det iskolde gys.

Mariagerfjord Kommune har givet landzonetilladelse, så den lokale vinterbadeklub får opfyldt sit ønske om badebro og saunatønde ved Snæbum Sø.

Det placeres tæt ved forsamlingshuset på Søvangen.

Høst nogle små hvin

Kommunen har valgt at ignorere protester fra en række beboere ved søen, som frygter for støj og visuel forurening.

- Alting er nu på plads på trods af indsigelserne, som nok var unødvendige.

- Der vil nemlig hverken være vanvidskørsel eller høj musik om natten, lover Knud Brix Kjelgaard, Snæbum, formand for vinterbadeklubben i Snæbum.

- Det hele vil foregå meget fredeligt - højst med nogle små hvin i det kolde vand, forudser Knud Brix Kjelgaard, som endnu selv har oplevelsen med at vinterbade til gode.

Den håber han at lære at kende. Alle fortæller ham, hvor dejligt det er.

- Snæbum hører jo med i landsbyklyngen, og alle spørger: hvornår kommer den?

- Jeg tror, den kan få en solid svejsende funktion, og at vi kan lære hinanden at kende på kryds og tværs, siger Knud Brix Kjelgaard.

Udpeget til badesø

Snæbum Sø er udpeget som badevandssø i Mariagerfjords kommuneplan.

På modsat side af forsamlingshuset ligger en plet, hvor folk bader om sommeren.

Generelt ønsker kommunen at fremme badning i søer med godt vand.

Både bro og sauna er "i overensstemmelse med de planmæssige intentioner for området og søen", skriver Mariagerfjord Kommune i sin tilladelse.

En sauna på 9,5 kvadratmeter i "naturlig træfarve" vil ikke skæmme, vurderer forvaltningen.

- Badebroen fremstår i neutrale farver og hviler på vandoverfladen, som ligger lavere end omgrænset landskab.

Broen vil derfor ikke fremstå markant i landskabet (...) bemærker kommunens byggesagsbehandler.

Hvis du vil klage

Landzonetilladelsen er for tiden lagt offentligt frem.

Alle med interesse i sagen kan klage frem til 8. august.

Det koster dog et klækkeligt gebyr på 900 kroner for privatpersoner og 1800 kroner for virksomheder, organisationer og myndigheder.

Såfremt tilladelsen går glat igennem, vil vinterbaderne i Snæbum opstille bro og tønde til september.

Vinterbaderne har tilkendegivet, at alle og enhver er velkommen til at bruge faciliteterne ved Snæbum Sø.

De har højt og helligt lovet, at de vil undlade at bade, når der er gudstjenester og andre arrangementer i kirken.

De vil aldrig bade nøgne. De vil arrangere rengøring og opstille en affaldsbeholder, som de vil sørge for at tømme.

Endelig vil de lave en låge med børnesikring, så børn kun får adgang til broen sammen med en voksen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...